Brlošci – Gojakovići

IMAM DŽEMATA:

Abdulah-ef. Hamzić, sin Izetov, rođen je 03.11.1992. godine u Tuzli. Trenutno je nastanjen u mjestu Tarevo, općina Kladanj. Osnovnu školu završio je u Stuparima.

Dalje školovanje nastavlja u Karađoz- begovoj medresi u Mostaru i isto završava 2012. godine.

Nakon završene medrese, Abdulah dobija priznanje „Ponos generacije“ ove škole.  International University of Sarajevo upisao je 2012. godine i na fakultetu ostvaruje stipendiju od Turske vlade za posebno uspješne rezultate.

U džematu Brlošci-Gojakovići angažovan na poslovima imama od 2014. godine.

Abdulah-ef. nije oženjen.

 

O DŽEMATU

Džemat Brlošci-Gojakovići pripada redu mlađih džemata. Nalazi se sjeverno od sjedišta Medžlisa, pored magistralnog puta Tuzla-Sarajevo i sačinjavaju ga dva odvojena naselja, Gojakovići I Brlošci.

Gojakovići su udaljeni 7, a Brlosci 9 km od Kladnja. Džemat je formiran 2004. godine izdvajanjem naselja Gojakovići iz džemata Kuršumlije džamije u Kladnju i naselja Brlošci iz matičnog džemata Stupari. Džemat ima oko 250 domaćinstava. Prva džamija u ovom džematu, i to u naselju Brlošci, izgrađena je u periodu od 2002. do 2005. godine, a svečano je otvorena 11. septembra 2005. godine. Džamija je pokrivena zelenom kupolom i zelenom tegolom. Uz džamiju je izgrađena munara sa jednom šerefom. U kompleksu džamije nalaze se mektebska učionica, abdesthana i musafirhana. Plac za izgradnju džamije uvakufili su Derviš i Alija Halilović, a džamiju je svojim sredstvima izgradio vakif Hazim Čaušević.

Prvi imam ovog džemata bio je Midhat ef. Čaušević. Nakon njega imamsku dužnost obavljao je Mirnes ef. Herić, a sadašnji imam ovoga džemata je Abdulah ef. Hamzić.

Osim navedene džamije, u džematu se nalaze još dva mekteba. U mektebu u Gojakovićima održava se mektebska nastava i teravih-namaz tokom mjeseca Ramazana, a u mektebu u Brlošcima održavaju se omladinska sijela.

U vrijeme posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu, mekteb u Gojakovićima bio je u potpunosti porušen od srpskih paravojnih snaga. U tri mezarja nalaze se tri gasulhane. Staro mezarje nalazi se blizu džamije i u njemu postoji veći broj starih nišana. U narodu je poznato kao Tursko mezarje. Osim ovog mezarja, u Brlošcima se nalaze još dva porodična mezarja. U Gojakovićima se nalaze Hajdarsko I Čauševićko mezarje, te dva porodična mezarja.

U džamiji se redovno obavlja džuma-namaz, teravih-namaz i bajram-namazi. U vrijeme ramazana u džamiji se obavlja bešvakat. Mektebska nastava obavlja se u danima vikenda u mektebu u Gojakovićima i Brlošcima.

To Top