Da li se teravija može klanjati pojedinačno?

Pitanje:

Da li je teraviju moguće klanjati individualno/pojedinačno, a ako nije, koliko je potrebno klanjača da bi se mogla klanjati u džematu?

Odgovor:

Teravih namaz (teravija) može se klanjati i individualno u kući, ali je bolje klanjati je u džematu. Dakle, ko bude spriječen da ode u džamiju na namaz, sunnet je da klanja teravih namaz, nakon jacije, a prije vitara, sam ili u kućnom džematu. Može klanjati onoliko rekata koliko je u stanju, a bolje je da to bude dvadeset rekata, kako je uobičajeno kod nas. Džemat za teravih namaz čine minimalno dvije osobe. Maksimalan broj klanjača teravih namaza nije ograničen.

(Odgovor je pripremio član ad hoc Komisije za odgovaranje na pitanja.)

islamskazajednica.ba

Također pogledajte

Izvršavanjem Sadekatu-l-fitra do boljeg posta i pravednije zajednice

Pošto se propis Sadekatu-l-fitr izvršava u ramazanu, njega nikako ne treba izdvajati iz ramazanskog konteksta …