Glavni imam održao sastanak sa koordinatorima sektora

U prostorijama Medžlisa glavni imam Asim ef. Esmić održao je redovni sastanak sa koordinatorima Medžlisa Kladanj. Analiziran je rad za prethodni period, izneseni su planovi za naredni, kao i prijedlozi za popravljanje stanja unutar sektora.
Glavni imam Asim ef. istakao je važnost sektora u cjelokupnom radu Medžlisa, napomenuvši da su koordinatori uz imame njegovi najbliži saradnici.

„Šarolikost aktivnosti koje naši sektori pokrivaju od bitnog su značaja, kako za lokalnu zajednicu tako i za Islamsku zajednicu općenito. Našim zajedničkim radom i aktivnostima koje sprovodimo i koje ćemo ako Bog da realizirati u narednom periodu doprinosimo jednoj općoj slici Islamske zajednice u onome što ona ustvari i jeste, a to je biti aktivan i dati svoj maksimum u svakoj stvari koja je za dobrobit svih nas.“ Istakao je glavni imam Asim ef.

U radu Medžlisa, a u cilju bolje organizacije i podjele aktivnosti od prošle godine osnovana su četiri sektora:
– Sektor za Rad sa omladinom,
– Sektor za brak i porodicu (ženski aktivizam),
– Sektor za društvenu brigu,
– Sektor za rad sa nevladinim organizacijama (NVO),

Na čelu svakog sektora je koordinator, čija je uloga kako i sam naziv kaže koordinacija aktivnosti Medžlisa u navedenim oblastima.
U narednih nekoliko rečenica pokušat ćemo predstaviti svaki sektor kao i dio aktivnosti u proteklom periodu.

SEKTOR ZA RAD SA OMLADINOM sa koordinatorom Mensur ef. Imamovićem ima za cilj afirmaciju mladih unutar naših džemata. Mladi su naša budućnost i to je sektor kojem Medžlis poklanja najviše pažnje, te se tako u svim našim džematima organizuju razne aktivnosti i projekti gdje su učesnici naša omladina.
Halka Hadisa, Škola sufare i Kur'ana, redovna omladinska druženja, omladinski iftari, ekskurzije samo su dio aktivnosti koje se aktivno provode unutar naših džemata.

SEKTOR ZA BRAK I PORODICU (ŽENSKI AKTIVIZAM) sa koordinatoricom mualimom Hatom Čamdžić orijentisan je u radu sa ženama kroz škole Kur'ana, predavanja, posjete majkama šehida, organizacije svečanosti i mnoge druge aktivnosti.

SEKTOR ZA DRUŠTVENU BRIGU sa koordinatorom Hazim ef. Musićem je jedan od najaktivnijih sektora, a bavi se prvenstveno humanitarnim radom gdje se kroz aktivno učešće svih imama, priloge džematlije i druge vidove vrši pomaganje socijalno ugroženih kategorija džematlija. Posjeta Prihvatnom centru DUJE, obilazak osoba sa poteškoćama u razvoju, pomoć za liječenje, prikupljanje hrane za narodnu kuhinju, prikupljanje prehrambenih artikala na ime zekata, samo su neke od redovnih aktivnosti ovog sektora.

SEKTOR ZA RAD SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA sa koordinatorom Džemal ef. Hatamleh za cilj ima uspostavljanje saradnje sa svim nevladinim organizacijama sa kojima se može napraviti dobar projekat i saradnja. Do sada smo zajednički sudjelovali sa nizom NVO kao što su Preporod, Crveni krst, Humanost na djelu BIRRA, Naše dijete itd. U narednom periodu u planu smo proširiti našu saradnju i na ostale organizacije kao i konkurisanje na projektima koji će donijeti dobro cijeloj zajednici.

Aktivnosti je naravno puno više, ali smo za cilj imali upoznavanje naših džematlija sa radom Medžlisa u pomenutim oblastima, a ujedno i pozvati sve one koji smatraju da svojim sposobnostima, bez obzira na godine, spol i obrazovanje mogu doprinijeti poboljšanju okruženja u kojem živimo.
16.11.2017. (Džemal ef. Hatamleh)

Također pogledajte

Upriličen prijem za polaznike medrese

U petak, 04. septembra 2020. godine u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Kladanj upriličen je prijem …