Aktuelnosti

Hutba o članarini Islamskoj zajednici

26. januar 2018. godine
HUTBA O ČLANARINI U ISLAMSKOJ ZAJEDNICI
مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
Hvala pripada Allahu Uzvišenom na neizmjernim blagodatima kojima nas obasipa. Svjedočimo da nema Boga osim Allaha Uzvišenog. Koga Allah hoće da na pravi put uputi, On njegova prsa prostranim učini i srce njegovo uputi. I svjedočimo da je naš vjerovjesnik Muhammed, a.s., Božiji poslanik i Njegov rob. Neka su salavat i selam sa njim, njegovom porodicom, njegovim ashabima i svima onima koji ih slijede do Sudnjega dana.
Poštovani džemate,
Uzvišeni Allah nas je stvorio različitim. Svako od nas ima svoje planove, navike, stremljenja, želje i konačno cilj u životu. Ne zanimaju nas iste stvari u životu. Neki od nas vole sport i članovi su sportskih udruženja. Neki žele da im djeca budu sportisti pa ih učlanjuju u sportska društva i klubove. Neki su opet skloniji prirodnim naukama, stranim jezicima ili umjetnosti pa svoje slobodno vrijeme i novac ulažu u dodatnu edukaciju u tom smjeru. Sve nabrojano je pohvalno, poželjno i korisno. Sve nabrojane aktivnosti su dio života, ali i stvar ličnog izbora. Vjerniku muslimanu treba dunjaluk. Svemogući Allah mu je dao pravo korištenja dunjalučkih blagodati, i o svom dunjalučkom životu vjernik mora voditi računa. A Uzvišeni Allah kaže: „A ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu“. (El-Kasas, 77) Međutim, vjernik bi istinski trebao da više misli i ulaže u ahiret nego u dunjaluk, jer Allah dž. š., kaže: „A onaj svijet je bolji i vječan je.“ (El-‘Ala,17)
Allah, dž.š., nam u Kur’an-i-Kerimu poručuje: „Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji klanjaju i zekat daju i nikoga se osim Allaha ne boje, oni su, nadati se, na pravom putu“. (Et-Tevbe, 18)
Džamiju je lakše sagraditi, a mnogo teže održavati. Koliko je važno da džamije budu prostrane, čiste i zagrijane još je važnije da džamije budu pune klanjača, da se u džamijama održavaju aktivnosti koje će privući veći broj džematlija a naročito omladine i djece.
Poštovana braćo!
Najvećim dijelom, svoje aktivnosti i programe u našim džematima Medžlis islamska zajednice Kladanj financira sredstvima od članarine naših džematlija.
Zašto trebamo biti članovi Islamske zajednice?
Prvi i najvažniji argument su riječi Uzvišenog Allaha, koje su citirane u uvodnom dijelu hutbe: “Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (El-Bekare, 261)
Poslanikove, a.s., riječi i život nas podstiču da budemo aktivni pomagači i učvršćivači svog džemata, zajednice, i njihovih aktivnosti. Allahov poslanik Muhammed, s.a.v.s., je rekao: ”Ko ne pomaže zajednicu muslimana taj i ne pripada nama (ummetu, zajednici muslimana).”
Poslanik, a.s., je također kazao: ”Ko se ne brine za opće potrebe muslimana on nama i ne pripada.”
Zahvaljujući članarini u Islamskoj zajednici imamo žive džemate, obrazovane imame, čiste i zagrijane džamije, džamije koje su naši životni orjentiri, koje nam pokazuju gdje je naš dom i odakle smo, džamije koje svjedoče naše višestoljetno postojanje, sa čijih munara se pet put dnevno čuje ezan.
Iz sredstava koja se prikupe putem članarine Islamska zajednica organizira cjelokupni vjerski život koji se manifestira kroz beš vakat, mektebsku nastavu u 20 mekteba, za oko 500 učenika, koji pred svojim imamima uče o ljepotama islama i onome čime nas Uzvišeni Bog duži, kako bismo sutra bili jači, svjesniji, spremniji i odaniji vjeri i Zajednici kojoj pripadamo.
Članarina Islamskoj zajedinci, kao i svakom njenom članu, omogućava institucionalno predstavljanje naše uzvišene vjere. Članarina nije, kao što to nažalost neki misle, ulaganje u smrt. Naprotiv, ona ima mnogo drugih aspekata svoje djelotvornosti i učinkovitosti. Ona je ulaganje u život, kako dunjalučki, tako i ahiretski, onaj stvarni život. Kroz članarinu u Islamskoj zajednici jačamo sebe i našu Zajednicu na dunjaluku, a za ahiret sebi osiguravamo trajno dobro.
Odbacimo stereotipe u razmišljanju o članarini. Do sada su mnogi razmišljali da to radimo samo radi smrti i dženaze, kako bismo stekli pravo da nam se klanja dženaza.
Razmišljajmo o članarini i članstvu u Islamskoj zajednici na način da je to naš doprinos boljoj organizaciji i funkcionisanju Zajednice čiji smo članovi. Jer, to uistinu i jeste naš godišnji doprinos Zajednici kojoj pripadamo, ali je važno da ga svi tako razumijevamo, doživljavamo i ispunjavamo.
Medžlis islamske zajednice Kladanj obuhvata 10 džemata. Organi Medžlisa su Skupština i Izvršni odbor. Izvršni odbor Medžlisa donosi potrebna normativna akta iz nadležnosti Medžlisa pa i ona koja su u vezi sa članarinom i članstvom u Medžlisu islamske zajednice Kladanj.
Izvršni odbor je na svojoj sjednici usvojio i Odluku o visini članarine. Ovom odlukom visina redovne godišnje članarine određena je u iznosu od 50,00 KM za godinu ili 4,15 KM mjesečno. Manje od 5,00 KM mjesečno ne možemo da izdvojimo za svoj džemat, za svoju zajednicu, za vjeru islam. Ne možemo ili nećemo? Za koliko bespotrebnih stvari potrošimo 5,00 KM svakog mjeseca? I ne bude nam žao, ali za zajednicu je nekako teško dati. Zašto? Zato što je davanje za svoju zajednicu i održavanje žive vjere dobro djelo, a šejtanu nije drago da se dobra djela čine.
Dokaz tome je i da član može plaćati članarinu i u većem iznosu od 50,00 KM. Nažalost, takvih džematlija ili nema ili su rijetki u našim džematima. Primijetili smo da je mali broj roditelja uspio posavjetovati svog sina da postane član islamske zajednice onog momenta kad se sin oženio i zasnovao porodicu, ili kad je primio prvu platu. Zašto? Možda ne želimo da naša djeca budu domaćini, ugledni i čestiti vjernici i unutar svoje zajednice. Mislimo li da će osiromašiti? Allah Uzvišeni u Kur’anu kaže: “Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti (el-fahša), a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.” (El-Beqara: 268)
Status člana Medžlisa Islamske zajednice Kladanj stiče se prijavom u evidenciju članova i uplatom propisanog iznosa obavezne članarine. Član koji ne uplati članarinu u tekućoj godini, odnosno do 31. decembra tekuće godine, gubi status redovnog člana i postaje neredovan član.
Ovakvim pristupom članarini i članstvu Medžlis Islamske zajednice Kladanj želi da svim muslimanima, džematlijama i džematlijkama da priliku da učestvuju i pomognu u realizaciji vjerskog života, da učestvuju u radu Islamske zajednice, organizaciji vjerskih i kulturnih programa, da budu birani u najviše organe Islamske zajednice te da svojom članarinom sebi i Islamskoj zajednici olakšaju i izbjegnu velike troškove kada je u pitanju dženaza.
Braćo u vjeri,
Ako se kao Zajednica ne organiziramo na najbolji mogući način drugi to neće uraditi za nas. Briga o dženazi ne može u potpunosti nadoknaditi naš nemar i nebrigu o vjerskim obavezama tokom dunjalučkog života, niti naš nemar spram Zajednice kojoj pripadamo i od koje tražimo da nam bude na raspolaganju. Naše pomaganje Zajednice je ulaganje u sebe, u svoju porodicu i njenu budućnost.
Muslimanske zemlje su ovo pitanje riješile na nivou države i osnovale ministarstva koja se bave i podržavaju ove aktivnosti. Nažalost naša je stvarnost drugačija. Mi takvu državnu podršku nemamo i svi mi, muslimani, smo po ovom pitanju naše ministarstvo koje podržava rad Islamske zajednice.
Sve nas pozivamo da svoj odnos prema našoj Islamskoj zajednici preispitamo. Da razmislimo da li smo u potpunosti ispunili svoju obavezu prema Islamskoj zajednici kojoj pripadamo i na koju računamo tokom čitavog svog životnog vijeka? Da li koristimo Zajednici i muslimanima ili se sjetimo Zajednice samo kad nam zatreba, najčešće kada se u našoj porodici dogodi nesretni smrtni slučaj? Želimo li dobro svojoj djeci, rodbini i komšijama? Ukoliko im želimo dobro, onda ih pozovimo da postanu članovi islamske zajednice. Nemoj da nas bude sramota da druge navodimo da čine dobra djela.
Različitih smo zanimanja, želja i prohtjeva, ali nam je svima jedna želja kad je u pitanju ahiret. Želja nam je spas, Allahova nagrada, želja nam je džennet. Da bismo do dženneta stigli, islam ne traži odricanje od dunjaluka, već zahtijeva da od dunjaluka ulažemo u ahiret. Članarina u Islamskoj zajednici je takav ulog.
Uzvišeni Bože, pomozi nam da razumijemo da je briga o džamiji i džematu, o Zajednici i muslimanima briga o nama samima i da je to djelo kojim ćemo se na ahiretu obradovati.
Amin!

Asim ef. Esmić, glavni imam Medžlisa Kladanj

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top