Aktuelnosti

Hutba o Kurbanu povodom akcije Kurban za Behram-begovu medresu

HUTBA O KURBANU

povodom akcije Kurban za Behram-begovu medresu 2017.

Hvala Allahu Uzvišenom, Stvoritelju i Vladaru svjetova, Koji nam je propisao ibadete kojima ćemo nahraniti svoju dušu i Njemu se približiti. Hvala Onome koji nam je dao da razumijevamo smisao žrtve i žrtvovanja znanja, vremena, imetka, i djela na putu približavanja Njemu koji je stvorio nebesa i zemlju i sve ono što je između njih.

Neka su Allahovi blagoslovi i mir na sve vjerovjesnike i poslanike koji su ljude upućivali na pravi put i svojim primjerom i djelom bili uzori podnošenja i žrtvovanja na pravome putu.

Neka su Allahovi blagoslovi i mir na posljednjega poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, vjerne ashabe i sve one koji vjeruju i vladaju se po riječima istine, sadržanim u Njegovoj poruci ljudima.

Poštovana braćo i sestre,

Danas je 19. dan mjeseca zul-ka’de 1438. h.g. ili 11. august 2017. godine po gregorijanskom evropskom kalendaru .

Prolazimo kroz dane časnoga i svetoga mjeseca zul-ka’de u kojima se pripremamo za obrede hadža i za obred prinošenja žrtve-kurbana u ime Uzvišenoga Allaha a za potrebe ljudi jer do Uzvišenog ne dolazi ni meso ni krv kurbana već naša spremnost na činjenje dobra protkana iskrenim namjerama da se tim činom približimo Njegovoj milosti.

Ovih dana su u toku hadžijske dove i intenzivne pripreme hadžija koji su naumili da krenu prema Časnome Hramu, nastojeći da se na pravi način odazovu pozivu Uzvišenoga i da zadobiju Njegovu milost povodeći se za kur’anskim ajetom „ ^ Sj^llj ^l Ij^j :Hadž i umru radi Allaha izvršavajte.” Vjerujući ljudi koji ostaju kod svojih kuća pripremaju se za obred kurbana i u duhovnome i materijalnom smislu, slijedeći naredbu Uzvišenoga u najkraćoj kur’anskoj suri El-Kevser koja ljudima daje važne i jasne poruke :

” Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali ,

zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,

onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati”.

Oba ta ibadeta zajedno daju puninu i smisao našem blagdanu-kurban-bajramu, daruju nam duhovnu snagu i uzvisuju nas od svakodnevnih ovodunjalučkih poslova kojima smo obuzeti. Blagdani i ibadeti koji se za njih vežu, prilika su za duhovno napajanje čovjekove duše koja poput žednoga ljudskoga tijela iščekuje vlastito osvježenje .

U ovim danima oživljavamo svoja sjećanja na Allahove poslanike koji jesu jedini istinski primjeri i uzori čovječanstva. Ibadet klanja kurbana trebalo bi da u nama probudi iskrene namjere, plemenite postupke i lijepe riječi, koje ćemo upućivati onima koji žive oko nas. Stanje Ibrahimove odabrane porodice trebalo bi da nas podsjeti na obaveze koje imamo prema našim porodicama za koje jesmo i za koje ćemo biti odgovorni na drugom svijetu, jer svaki čovjek je poput pastira i bit će odgovoran za svoje stado .

Obredi hadža i žrtvovanje kurbana nas svake godine iznova podsjećaju na Ibrahima a.s. i veličinu njegovoga iskušenja i žrtvovanja u ime Uzvišenoga Allaha pokazujući tako ljudima svakoga vremena da je vjera u Boga i spremnost da se pokore Njegovim naredbama najvažnija stvar u životu koja se treba nalaziti ispred ovozemaljskih interesa, prohtjeva, materijalnih dobara, porodice, rodbine ili bilo čega drugoga. Ukoliko čovjek na takav način postavi ljestvicu vlastitih vrijednosti i prioriteta nikada neće pogriješiti ni prema Bogu ni prema ljudima jer je vođen uputama Onoga koji sve zna i koji ljude vodi ka dobru i blagostanju Dunjaluka i Ahireta.

U pripremi za ibadet klanja kurbana budimo svjesni da do Allaha ne dopire ni meso ni krv kurbana i da mu oni nisu potrebni, jer je On svemoćan, Uzvišen i neovisan od svih svjetova. Mi Uzvišenom upućujemo naše iskrene namjere, praćene djelima pokornosti u Njegovo ime, a korist od žrtvovanja kurbana se opet vraća samome čovjeku i društvu u kojem živi na ovome i na budućem svijetu. Obred kurbana, dakako, ima svoju duhovnu, ekonomsku i socijalnu dimenziju putem kojeg mnoge kategorije ljudi ostvaruju ovosvjetske blagodati. Poslanik nam obećava ahiretsku nagradu za naš kurban i za našu spremnost na žrtvu. „Kurbani će vas”, veli Poslanik, „prenijeti preko Sirat ćuprije”(Ahmed). „Sa kapanjem prvih kapi krvi na zemlju od vašeg kurbana čistite se od grijeha”(Muslim). Ta nagrada, bit će dostignuta samo putem iskrene i čiste namjere da se ovim obredom približimo Uzvišenom i Njegovoj milosti. Namjeravanje bilo kakvog dunjalučkog interesa u žrtvovanju kurbana bilo kojeg pojedinca ili učesnika u žrtvovanju jedne životinje poput prodaje nekog djela kurbana ili davanja nekoga dijela za bilo kakvu protuuslugu vezanu za kurban ili nešto drugo dovodi u pitanje obred i njegovu valjanost kod Uzvišenog Allaha. Poslanik s.a.v.s. je rekao: ,,Ko proda kožu svoga kurbana, on nema kurbana”. Zabrana prodaje kože kurbana kao nečega perifernog na žrtvovanoj životinji aludira na važnost namjere u koju ne smije biti utkan bilo koji ovosvjestki interes.

Uzvišeni u suri El-Hadždž kaže

„Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; tako vam ih je potčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine!“


I ove godine Muftijstvo tuzlansko i Behram-begova medresa u Tuzli organiziraju akciju Kurban za Behram-begovu medresu, pa svi oni koji to žele mogu im se pridružiti i obaviti ovu islamsku dužnost, uz mogućnost preuzimanja jedne trećine kurbana za svoje i za potrebe svoje porodice. Informacije o tome mogu se dobiti putem web stranice Behram-begove medrese, medžlisa Islamske zajednice, Muftijstva tuzlanskoga ili direktno u Behram-begovoj medresi . Behram-begova medresa je najstarija obrazovna ustanova u ovom djelu Bosne i Hercegovine, koja stoljećima radi u Tuzli, usmjeravajući generacije mladih na put istine i dobra. U njoj se danas obrazuje preko 500 učenika i učenica, koji u prostorima Medrese cjelodnevno borave .

Akcija Kurban za Behram-begovu medresu izuzetno je važna godišnja akcija za sve njene učenike, zaposlenike, Islamsku zajednicu u BiH i naš narod. Žrtvovanje kurbana u organizaciji Medrese se odvija u skladu s islamskim propisima i higijenskim pravilima koja nalažu nadležne državne institucije. Na osnovu izvora islama i njihovih vjerodostojnih tumačenja jasno nam je da je klanje kurbana isključivo vjerski čin-ibadet koji čovjek može uraditi sam kod svoje kuće, što je osnova ovog ibadeta. Oni koji to nisu u stanju zbog života u gradskim sredinama i zbog drugih okolnosti, ili oni koji na taj način žele pomoći naše obrazovne ustanove, aktivnosti Islamske zajednice i društva u cjelini, mogu to učiniti pridruživši se akciji Kurban za Behram-begovu medresu. Žrtvovanje kurbana za muslimane u dijaspori vodi komisija Rijaseta Islamske zajednice. Nijedna druga organizacija ili pojedinac mimo ustanove Rijaseta u dijaspori ili neke od medresa unutar Bosne i Hercegovine nema pravo, shodno fetvi rijaseta Islamske zajednice pojačane odlukama i zaključcima iste ustanove, organizirati i voditi akciju ibadeta kurbana u ime drugih muslimana. O svemu ovome govorimo u cilju zaštite institucije kurbana, njene izvornosti i originalnosti i izbjegavanja da jedan čisto vjerski čin bude provođen na način koji nije u skladu sa islamskim propisima, tradicijom i interesima našeg naroda u cjelini. Napominjemo da je pohvalno i poželjno pomoći kurbanskim mesom sve one ljude kojima je pomoć potrebna, čemu stremi islamska zajednica sa svim svojim ustanovama i što se može pročitati u njenim publikacijama neposredno nakon kurban-bajrama.

Islamska zajednica putem svojih ustanova nastoji otkupiti što više kurbana od povratnika u džemate manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta i na taj način pomoći našim ljudima u njihovom opstanku i ostanku na svojim višestoljetnim ognjištima u čemu je očit ekonomski aspekt ovoga obreda koji sa sobom nosi duhovne vrijednosti i pročišćenje ali i materijalnu korist našim ljudima. Molimo Uzvišenoga da nas naši ibadeti približe Njegovoj milosti i veličini, da nas međusobno približe jedni drugima tako da se u dobru uvažavamo i pomažemo.

Molimo Uzvišenoga da nas učini od onih koji drugima čine dobro što će nas dovesti do zadovoljstva, uspjeha i nagrade na oba svijeta. Gospodaru naš, podari bolesnima zdravlje , siromašnima opskrbu,

zalutalima s Tvoga puta svjetlo upute Tvoje,

našoj domovini i drugim zemljama svijeta mir, stabilnost i prosperitet, svim našim šehidima obilne nagrade u perivojima dženetskim !

Gospodaru naš,

ne ostavi nam ni jedan grijeh a da ga ne oprostiš, niti jednu brigu a da je ne otkloniš,

niti ijednu želju i potrebu s kojom si Ti zadovoljan, a da je ne ispuniš, o Ti od svih milosnih Najmilostiviji!

UPUTI NAS PRAVIM PUTEM GOSPODARU! Amin ja rabbe-l -alemin!

(Muftijstvo Tuzlansko)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top