Aktuelnosti

Hutba u povodu 22-og marta – Svjetski dan voda

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Hvala Allahu na blagodatima kojima nas svakodnevno obasipa. Molimo Ga da nam podari uputu i razum da se Njegovim blagodatima koristimo onako kako nam je to halal-dozvoljeno, a ne da ih koristimo onako kako će nam to haram-zabranjeno biti.  Hvala Allahu koji nas je počastio Islamom i učinio muslimanima .

Neka je Božiji mir i spas na posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda, a.s., na njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do kijametskog dana.

 

Braćo i sestre u Islamu!

U srijedu je 21. mart – prvi dan proljeća, a ujedno i svjetski dan šuma. Sutradan u četvrtak je 22. mart koji se obilježava kao svjetski dan voda.  Ovi dani se vežu za prirodu, pa će u današnjoj hutbi biti govora o prirodi, a posebno o značaju i važnosti vode u životu muslimana. Stoga, danas 16. marta 2018. godine po miladu ili 28. Džumade-l-uhra 1439. h. godine, govorit ćemo ako Bog da, o najvećoj dunjalučkoj blagodati, koju nam je naš Gospodar podario. To je tečnost bez boje, okusa i mirisa, a koja svemu živom daje i  boju i okus i miris.

 

Kaže Allah, dž.š., u 30. ajetu Sure El-Enbija’:

“Od vode smo stvorili sve živo. Pa zar neće vjerovati?”

Voda je jedna od rijetkih tvari od kojih se ne mogu praviti kipovi, kumiri i idoli. Kaže se da je zbog toga, voda se zahvalila Allahu Uzvišenom i onda se obavezala da će Mu se stalno i predano klanjati svojim žuborom, vodopadom, valovima, izvorskim kuljanjem, isparavanjem.

Zbog toga se u Kur’anu kaže da mogu gorjeti i ljudi, i drva, i kamenje, ali voda ne može. Voda je ta koja vatru gasi u svakom njenom obliku bilo da se radi o onoj plamtećoj koju ljudi zapale ili o onoj koja se u ljudima zapali zbog užurbanosti i nestrpljenja ili pak ljutitosti!  Kur’an nas uči i kazuje nam da je Allah svoje Prijestolje (Arš) stvorio i iznad vode ga postavio!

Braćo i sestre u Islamu!

Voda pokriva 71% tj. ukupne zemljine površine, dok ostatak  od 29%  ili čini kopno. Tako kaže geografija kao nauka u svojim istraživanjima.

Ali, braćo i sestre tako kaže i Kur’an i u Njemu je to objavljeno još davno prije nego li je geografija kao nauka nastala.

Naime, u Kur’anu se more (bahr) spominje 32 puta, dok se kopno (berr) spominje 13 puta. Zajedno se spominju ukupno 45 puta. Kada se izračuna procenat njihovog spominjanja, dolazimo do podatka da voda čini zemljine površine. (To jest, 32 ÷ 45 x 100 = 71,11%)

Zadivljujuće je to što isti taj procenat vode 71% ili čini naš organizam (tjelo) kao  i organizme svih živih bića.

S obzirom da smo mi stvoreni od vode, da bismo mogli preživjeti, opet nam je potrebna voda, odnosno, izvor života.

O tome Uzvišeni Allah veli: ”I Mi s neba čistu vodu spuštamo da njome već mrtav predio oživimo i da mnogu stoku i mnoge ljude koje smo stvorili napojimo.” (El-Furkan, 48-49.)

Kao što vidimo, Kur’an nam govori da se  kiša Allahovom milošću na zemlju spušta, a ne da pada kako mi to najčešće između sebe govorimo i naglašavamo. Kišu Allah Uzvišeni s neba spušta! Njeno spuštanje se opisuje istim riječima kojima se opisuje i objavljivanje (spuštanje) Kur’ana. Prema tome, spuštanje kiše je jednako spuštanju kur’anskih riječi. Iz toga zaključujemo da je kiša (voda) neizmjerna blagodat Allaha Uzvišenog.

Prema Allahovim blagodatima  se trebamo i moramo odnositi sa punom pažnjom i odgovornošću, jer osim što može biti milost, kiša (voda) može biti i kazna. To smo najbolje mogli osjetiti tokom proljetnih poplava 2014. godine, od koje su stradale mnoge kuće i usjevi po cijeloj nam domovini Bosni i Hercegovini.

U vezi s tim Uzvišeni Allah u Kur’anu navodi primjer stanovnika Sabe, kojima je On Uzvišeni bio podario dva prelijepa vrta, a zatim im je poslao kaznu:

Ali oni su nezahvalni postali, pa smo na njih poplavu pustili, koja je nastala popuštanjem brane, i zamijenili im njihove vrtove drugim vrtovima sa plodovima gorkim i tamariskom i neznatnim lotosom divljim.” (Sebe’, 16.)

Braćo moja! Kao i svaka druga blagodat, tako i voda može nestati. A Allahove blagodati nestaju ili kaznom bivaju tamo gdje se prema njima neodgovorno ili sa nepažnjom postupa i u haram sa njima zalazi.

Zato Uzvišeni upozorava: ”Reci: ‘Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?‘ ” (El-Mulk, 30.)

Braćo moja! Iako nam je u našoj Domovini Allah Uzvišeni dao vodu u izobilju, nemojmo zaboraviti da veliki broj ljudi u svijetu nema pristupa čistoj vodi. Zato, razmišljajmo o ovoj blagodati koja nam je darovana i budimo na njoj zahvalni svome Gospodaru.

Molim Dragog Allaha da nas napoji sa džennetske rijeke Kevsera, nakon čega više nikada nećemo biti žedni. Amin.

Almedin ef. Omerović

U džematu Ravne, 16. Mart, 2018. /28. džumade-l-uhra, 1439. h. g. 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top