Aktuelnosti

Imami Medžlisa Kladanj u posjeti jetimima

Prethodnih dana, a u sklopu obilježavanja mjeseca rođenja Poslanika Muhammeda s.a.v.s. imami Medžlisa Kladanj obišli su porodice jetima na području Općine Kladanj.

Jetimi ili siročadi su djeca bez jednog ili oba roditelja. Status jetima imaju djeca dok su još mala, slaba, nisu punoljetna i nemaju mogućnosti sebi zaraditi.
Dobročinstvo i pažnja prema jetimima je sastavni dio, jedan segment islamske socijalne misli. Kur’an mu posvećuje najveću brigu i time ukazuje na veliku društvenu odgovornost prema djeci bez roditelja. Društvo mora naći načina da zbrine ovu djecu, da im omogući pravilan odgoj i obrazovanje. Svaki musliman je dužan davati određeni doprinos za zbrinjavanje siročadi. Isto tako je dužan da, ako je već siroče u njegovom skrbništvu, prema njemu korektno postupa, čuva i unapređuje njegovu imovinu.
Islam se brine o jetimima. Mnogi kur’anski ajeti i hadisi Poslanika, s.a.v.s., podstiču na brigu o jetimima. Među prvim objavljenim surama je i sura „Ed-Duha“ u kojoj Allah, dž.š., kaže:
„Zato siroče ne ucvili, tj. ne postupaj s njim grubo i ne ponizi ga“. (Ed-Duha, 9).
Takođe Allah, dž.š., kaže: „Vi pažnju jetimu ne ukazujete“. (El-Fedžr, 17).
„Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija jetima“. (Maun, 1-2).
Prenosi se od Abdullaha ibn Omera da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: „Zaista, kada siroče zaplače, zbog njegovog plača potrese se Aršur-Rahman, i Allah dž.š. kaže melekima: „O meleki, ko je taj koji je rasplakao ovo siroče čiji je otac pod zemljom (u kaburu)?“ Na to meleki odgovaraju: „Gospodaru naš, Ti to bolje znaš“. Zatim Allah dž.š., kaže: „O meleki, budite svjedoci da Moje zadovoljstvo na sudnjem danu pripada onom ko utješi ovo siroče i udovolji njegovoj potrebi“.
Jetim je osjetljiv prema tome kako ljudi gledaju na njega, te se stoga prema njemu mora postupati blago, bez sile, grubosti i ružnih riječi. To islam zahtjeva od nas. Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Ja i staratelj jetima ćemo u Džennetu biti ovako blizu“, pa je pokazao kažiprstom i srednjim prstom. To znači da je staratelj jetima od najbližih ljudi Poslaniku, s.a.v.s. Skrbnikom jetima se smatra ko god pomogne jetima, kao i majka koja vodi brigu o svojoj djeci koja su ostala bez oca. U hadisu od Poslanika, s.a.v.s., se navodi da je rekao: „Ja sam prvi kome će se otvoriti džennetska vrata, tj. prvi koji će ući u Džennet je Muhammed, pa ću vidjeti ženu koja žuri da me sustigne, tj. kako žuri kao da hoće da uđe, zajedno samnom, pa ću je upitati: „Ko si ti?“ Ona će odgovoriti: „Ja sam žena koja sam ostala neudata sa svojom djecom dok nisu odrasli“. Ona je ta koja će žuriti za Poslanikom, s.a.v .s, da bi bila prva koja će ući u Džennet zajedno sa njim.
Pomaganje jetima je solidarnost starijih sa mlađima u društvu, jačih sa slabijima, ublažavanje bola zbog gubitka najdražih, zaštita nezbrinutih i nadoknada roditeljske pažnje. To je staranje muslimanskog društva da mu mlađi ne bi bili izloženi skitanju i smutnji. Time muslimansko društvo štiti i sebe – da ne bi bilo izloženo Božijoj kazni zbog toga što ugroženima nije ukazalo pažnju i zaštitilo ih.
Kaže Allahov Poslanik, s.a.v.s, u slijedećim hadisima: „Želiš li da ti srce bude blago i da ostvariš svoje želje“? Budi milostiv prema jetimu, pomiluj ga po glavi i nahrani onim čime se ti hraniš. Srce će ti bili blago i svaka će ti se želja ispuniti“. (Hadis bilježi Bejheki).
„Allahu je najdraža ona porodica koja se brine o jetimu“. (Hadis prenosi Ebu Umame).
„Najbolja muslimanska kuća je ona u kojoj živi jetim prema kojem se postupa na lijep način, a najgora muslimanska kuća u kojoj živi jetim, a prema njemu se postupa na loš način“. (Hadis su zabilježili Ibn Madže i Ibn Mubarek). (Dio teksta preuzet sa www.preporod.com)

U želji da postignemo Allaha Uzvišenog zadovoljstvo kroz pažnju prema jetimima, pozivamo i ostale džematlije da zajednički povedemo brigu o našoj djeci.

(Ukoliko imate saznanja da u našim džematima ima jetima koje imami nisu obišli, molimo da nam javite na mail ili broj tel. Medžlisa kako bismo ih uvrstili u našu evidenciju i u budućem periodu posjetili. )

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top