Aktuelnosti

LJUBAV I PAŽNJA PREMA RODITELJIMA

LJUBAV I PAŽNJA PREMA RODITELJIMA

 

Hvala i zahvala Gospodaru svega stvorenoga, salavat i selam na miljenika i Poslanika Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i cijeli njegov ummet.

Poštovana braćo i sestre, draga djeco i omladino u imanu i islamu.

Skoro smo ispratili jedan praznik koji se nekako polahko udomaćio na ovim prostorima, iako do skora nije bio poznat i koji vodi porijeklo iz vjere i tradicije kršćana, riječ je o Valentinovu, ili Danu zaljubljenih kako ga još zovu. Bliži se još jedan praznik nama poznatiji, a koji opet nema mjesta u vjeri i tradiciji muslimana, to je 8. mart.

I jedan i drugi su na temu ljubavi i poštovanja prema ženskom rodu, ali ja danas želim govoriti o jednoj drugoj ljubavi, koju na žalost često zapostavljamo u ovom modernom vaktu, a to je ljubav i pažnja prema roditeljima.

Uzvišeni Allah na više mjesta u Kur’anu uporedo spominje obaveze prema Njemu i prema roditeljima. Tako u 23. i 24. ajetu sure Isra’ veli: “Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno dijete od njih dvoje, ili oboje, kod tebe strost dožive, ne reci im ni ‘Uh!’ i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!’“

Dobročinstvo prema roditeljima bilo je sadržano u objavama upućenim svim poslanicima, svima njima je naređeno da ga čine i svi su pozivali i druge da to rade. U islamu je to još izraženije, jasnije i detaljnije i to je još jedna blagodat u kojoj prednjače muslimani. Kur’an opetovano insistira na dobročinstvu prema roditeljima, a i Božiji Poslanik, s.a.v.s., često mu posvećuje pažnju.

Kur’an i sunnet posebno naglašavaju dobročinstvo prema majci i osuđuju neposluh prema njoj. U Kur’anu čak nalazimo ajete koji sinove i kćeri podsjećaju na teškoće nošenja, rađanja, dojenja i odgajanja koje trpe majke. Uzvišeni tako veli: “Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine: “Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se vratiti.“ (Lukman, 14)

Božiji Poslanik u različitim prigodama potvrđuje visoki položaj majki i podstiče na dobročinstvo prema njima. Tako se u oba Sahiha od Ebu Hurejre prenosi: “Došao neki čovjek Božijem Poslaniku, s.a.v.s., i rekao:

– Božiji Poslaniče, ko ima najviše prava da se prema njemu lijepo ophodim?

– Tvoja majka.

– A potom?

– Tvoja majka.

– A potom?

– Tvoja majka.

– A potom?

– Tvoj otac.“

Dobročinstvo prema majci je širok pojam i uključuje i dunjalučku i ahiretsku dobrobit i označava svaki lijep postupak prema njoj, vršenje svega što smo dužni prema njoj, poslušnost i u običnim stvarima, ne samo onima koje su naređene ili zabranjene. Dobročinstvo znači lijepo postupanje i ophođenje, bez traženja naknade. U to spada i obradovati je i oraspoložiti riječima i postupcima.

S obzirom da je majka kao žensko fizički slaba, osjetljiva i popustljiva, neki sinovi i kćeri se usude pa je potcjenjuju i iskazuju joj neposluh, dok to ne čine prema ocu kao jačem. Stoga Božiji Poslanik kaže: “Allah vam zabranjuje neposluh prema majkama…“

Ponašanje Ebu Hurejre, r.a, može nam poslužiti kao primjer. On je živio u jednoj, a njegova majka u drugoj kuci. Kad god bi izašao iz svoje kuće, došao bi do vrata kuće njegove majke i pozvao bi je blagim glasom: «Mamice moja!» i nazvao joj selam. Ona mu je uzvratila: «Sincicu moj! Neka je i na tebe Allahov selam, rahmet i bericet!». Tada bi joj Ebu Hurejre, r.a, rekao: «Neka ti se Allah smiluje kao što si se ti meni smilovala i odgajala me kada sam bio mali!», a ona bi njemu odvratila: «Neka se Allah smiluje tebi, kao što ti meni činiš dobro u mojoj starosti!». Kada bi se vraćao kuci, postupao bi na isti bi način.

Vrlog tabi’ina Hasana Basrija pitali: “Šta je to dobročinstvo?“ On reče: “Ljubav i nesebično darivanje majci.“

– A šta je neposluh?

– Da je zapostaviš i da joj uskratiš.

Hasan također veli: “Gledanje u majčino lice je ibadet, a šta je tek sa dobročinstvom?!“

Munzir Es-Sevri veli da je Imam Muhammed El-Hanefijja majku njegovao i češljao joj kosu.

Roditelji su izvanredna prilika da, čineći im dobročinstvo, zaradimo džennetske ljepote. U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, r.a, Poslanik islama, s.a.v.s, jedne prilike je rekao: «Ponižen bio!», i to je ponovio tri puta. Na upit ashaba: «A ko to, Allahov Poslanice?», odgovorio je: «Onaj koji doživi starost svojih roditelja, ili jednog od njih, a on zbog njih, ne uđe u džennet!».

Tako su poslanici, imami i ulema nastojali biti dobri prema svojim majkama. Šta tek reći za one koji dižu glas na svoje majke i grde ih ili ih žaloste i sekiraju? A šta je tek za one koji ih fizički zlostavljaju ili im nanose psihičku bol? A toga itekako u ovom burnom predkijametskom vaktu ima.  Nažalost, postupci brojnih muslimana prema svojim starim i iznemoglim roditeljima izazvat će samo Allahovu srdžbu, umjesto da im budu prilika da zadobiju džennet i njegove neopisive ljepote.

Često imamo priliku čuti riječi „stari“ ili „stara“, ili čak i neke druge nazive kojima podrazumijevamo jednog ili drugog roditelja. Zar oni nisu najzaslužnija stvorenja koja trebamo zvati najmilijim i najljepšim imenima!? Prenosi se da je Ebu Hurejre, r.a. ugledao dvojicu ljudi, pa je jednom od njih rekao: „Šta ti je ovaj?“ Reče: „To je moj otac!“ Na to mu on reče: „Nemoj ga zvati imenom, nemoj ići ispred njega i nemoj da sjedaš prije nego li on sjedne!“ Dakle, zabranio mu je da ga, zbog poštovanja, zove njegovim vlastitim imenom, pa šta bi rekao kada bi nekoga čuo da svoga oca naziva sa imenima, poput „sijedi“ ili „stari“? Također, prenosi se od Gassana ed-Dabbija da je on išao u hladu, a njegov otac je išao iza njega. Tada ga je susreo Ebu Hurejre, radijallahu anhu, te rekao: „Ko je ovaj što ide iza tebe?“ Reče mu: „To je moj otac!“ On mu reče: „Ogriješio si se o njegovo pravo i nisi postupio po sunnetu! Nemoj ići ispred svoga oca, nego idi iza njega ili sa njegove desne strane, i nemoj nikome dozvoliti da te od njega odvoji. Nemoj da uzimaš komad mesa u koji je pogledao tvoj otac, jer ga je možda on želio da uzme! Nemoj da oca direktnim pogledom gledaš, ni da sjedaš prije nego li on sjedne, niti da zaspiš prije nego li on zaspi!“ (”Birru-l-validejni” od Ibn el-Džewzija, str. 40)

 

Braćo i sestre vrijeme prolazi, dan za danom, mjesecom… godine neumoljivo prolaze, možda nekada, naročito kada smo mlađi to i ne primjetimo tako, ali ono ide… jednog dana probudit ćete se u svojim četrdesetim, pedesetim godinama, nije ni bitno, a vaši roditelji biće stari. Nestat će polahko ona poletnost majke, htjet će ona, i dalje bi vam dušu svoju dala, sve bi da nam nagodi, ali nestat će ona snaga… a babo, koji bi sunce kćerci skinuo i za sina sve uradio već je iznemogao, a nismo ni svjesni toga…

Braćo moja, puno je onih danas u našim safovima čijih roditelja više nema, pitajmo ih nekada šta bi dali za samo jedan zagrljaj majke, za jednu kahvu sa babom?

Zato vas molim imajmo na umu riječi Uzvišenog Allaha dž.š. i uzmimo pouke iz današnje hutbe, nađimo vremena odmah sada, poslije namaza, ima tog vremena i posjetimo svoje roditelje. Ne dajimo nikome i ničemu prednost na ovom dunjaluku nad njima, a kada naša djeca vide našu pažnju naučit će i vratit nam istom mjerom u našim poznim godinama ako Bog da.

Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Arša veličanstvenog, da nagradi najljepšom nagradom naše majke i očeve i svu djecu koja traže Allahovo zadovoljstvo u zadovoljstvu svojih roditelja! Molim Allaha da nas učini pravim dobročiniteljima koji će biti radost u roditeljevom oku, ponos, dika i primjer lijepog odgoja. Amin!

 

22.02.2018.

Džemal ef. Hatamleh

 

Izvori:

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top