Održan sastanak izvršnog odbora sa predsjednicima džematskih odbora

U subotu 26. oktobra 2019. godine u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Kladanj održan je sastanak izvršnog odbora Medžlisa sa predsjednicima džematskih odbora. Sastankom je predsjedavao predsjednik izvršnog odbora prof. Admin Alispahić.

Na sastanku je razgovarano o usklađivanju normativnih akata Medžlisa Islamske zajednice Kladanj sa aktima koje su donijeli viši nivoi u Zajednici.

Predsjednicima džematskih odbora prezentovan je Pravilnik o članarini koji je prošao javnu raspravu u proteklom periodu i koji je usvojen na posljednjoj sjednici izvršnog odbora, a koji će se primjenjivati od 01.01.2020. godine. Također, predsjednici džematskih odbora upoznati su sa budućim aktivnostima na polju edukacije blagajnika, a sve u cilju popravljanja stanja u našim džematima.

Stanje u našim džematima analizirano je kroz prizmu aktivnosti koje se provode u džematima. Rad naših imama ocijenjen je veoma visokom ocjenom, kao i većine džematskih odbora. Izražena je zabrinutost zbog svakodnevnih migracija stanovništva iz naših džemata.

Članovi izvršnog odbora i predsjednici džematskih odbora razgovarali su i o popravljanju finansijskog stanja naših džemata, te su na kraju sastanka jednoglasno usvojeni i zaključci koje je nužno sprovesti u budućem periodu.

Također pogledajte

Pomoć porodicama koje su oštećene u poplavama

Medžlis Islamske zajednice Kladanj je putem Ureda za društvenu brigu Islamske zajednice u Bosni i …