Aktuelnosti

Podijeljeni paketići jetimima u povodu Rebiu-l-evvela

U proteklim danima na području Medžlisa Kladanj nizom aktivnosti obilježava se mjesec Rebiu-l-evvel, mjesec rođenja Poslanika Muhammeda s.a.v.s. Jedna od njih je obilazak jetima u  džematima. Naši imami su i ove godine u saradnji sa koordinatorom Društvene brige Medžlisa obezbijedili paketiće i iste podijelili djeci bez jednog roditelja želeći time pokazati brigu, ali i pažnju prema njima imajući u vidu i posebnu pažnju koju je naš voljeni Poslanik a.s. pokazivao i tražio od nas da pokažemo prema njima.

Mnogi kur’anski ajeti i hadisi Poslanika, s.a.v.s., podstiču na brigu o jetimima. Među prvim objavljenim surama je i sura „Ed-Duha“ u kojoj Allah, dž.š., kaže:

„Zato siroče ne ucvili, tj. ne postupaj s njim grubo i ne ponizi ga“. (Ed-Duha, 9).

Takođe Allah, dž.š., kaže: „Vi pažnju jetimu ne ukazujete“. (El-Fedžr, 17).

„Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija jetima“. (Maun, 1-2).

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: „Zaista, kada siroče zaplače, zbog njegovog plača potrese se Aršur-Rahman, i Allah dž.š. kaže melekima: „O meleki, ko je taj koji je rasplakao ovo siroče čiji je otac pod zemljom (u kaburu)?“ Na to meleki odgovaraju: „Gospodaru naš, Ti to bolje znaš“. Zatim Allah dž.š., kaže: „O meleki, budite svjedoci da Moje zadovoljstvo na sudnjem danu pripada onom ko utješi ovo siroče i udovolji njegovoj potrebi“.

U hadisu od Poslanika, s.a.v.s., se navodi da je rekao: „Ja sam prvi kome će se otvoriti džennetska vrata, tj. prvi koji će ući u Džennet je Muhammed, pa ću vidjeti ženu koja žuri da me sustigne, tj. kako žuri kao da hoće da uđe, zajedno samnom, pa ću je upitati: „Ko si ti?“ Ona će odgovoriti: „Ja sam žena koja sam ostala neudata sa svojom djecom dok nisu odrasli“. Ona je ta koja će žuriti za Poslanikom, s.a.v .s, da bi bila prva koja će ući u Džennet zajedno sa njim.

Pomaganje jetima je solidarnost starijih sa mlađima u društvu, jačih sa slabijima, ublažavanje bola zbog gubitka najdražih, zaštita nezbrinutih i nadoknada roditeljske pažnje. To je staranje muslimanskog društva da mu mlađi ne bi bili izloženi skitanju i smutnji. Time muslimansko društvo štiti i sebe – da ne bi bilo izloženo Božijoj kazni zbog toga što ugroženima nije ukazalo pažnju i zaštitilo ih.

Kaže Allahov Poslanik, s.a.v.s, u slijedećim hadisima: „Želiš li da ti srce bude blago i da ostvariš svoje želje“? Budi milostiv prema jetimu, pomiluj ga po glavi i nahrani onim čime se ti hraniš. Srce će ti bili blago i svaka će ti se želja ispuniti“. (Hadis bilježi Bejheki).

„Allahu je najdraža ona porodica koja se brine o jetimu“. (Hadis prenosi Ebu Umame).

„Najbolja muslimanska kuća je ona u kojoj živi jetim prema kojem se postupa na lijep način, a najgora muslimanska kuća u kojoj živi jetim, a prema njemu se postupa na loš način“. (Hadis su zabilježili Ibn Madže i Ibn Mubarek).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top