Proučena ikrar dova za troje naših hadžija

Proučena ikrar dova za troje naših hadžija

Odlazak na hadž je je istinska želja svakog iskrenog muslimana i muslimanke. Dočekati svoj ispraćaj na hadž oduvijek je značilo i znači uspjeh svakog muslimana koji po povratku doživotno nosi titulu hadžija ili hadži – hanuma. Pred njihovo putovanje organizuje se ikrar dova na kojoj se obznanjuje da musliman želi ispuniti petu islamsku dužnost, obaviti hadž. U bosanskoj tradiciji islama ona se još naziva hadžijska ili dova za ispraćaj hadžija.

Ove godine  sa područja Medžlisa Kladanj na hadž putuje troje hadžija kojima su ovih dana u našim džematima upriličene ikrar dove.

Iz džemata Stupari putuje Kadrić Šaban prof. Odbrane i Sigurnosti, Oficir u OS BIH i iz džemata Tarevo Hamzić Džemila i Alispahić Alma.

Pejgamber a.s. je rekao: ”Tri su Allahova gosta. Onaj ko obavlja Hadž, on je Allahov gost, onaj ko obavlja Umru, on je Allahov gost i onaj ko je Gazija on je Allahov gost”.

Molimo Allaha Uzvišenog da našim hadžijama bude sretan put, da im hadž bude mebrur i da se ako Bog da hairli vrate svojim porodicama i domovini.

Također pogledajte

Održan stručni seminar o mektebskoj pouci

U četvrtak, 15. oktobra 2020. godine u prostorijama mektebske učionice Hadim Ali-pašine džamije održan je …