RAMAZANSKI DERS – Djela se vrednuju prema namjeri – namaz i drugi ibadeti u doba pandemije

Svaka zahvala pripada Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg Poslanika i miljenika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, na drugove ashabe, na sve šehide, na sve evlije, na sve vakife i na sve muslimane širom svijeta. Amin!

Hvala Allahu, dž.š., koji je uslišao naše dove koje smo u prethodnim mubarek mjesecima učili pa smo dočekali i ovaj Ramazan– ALLAHUMME BARIK LENA FI REDŽEBE VE ŠA'BANE VE BELIGNA RAMADAN –Allahu blagoslovi nam mjesec Redžeb i Ša'ban i daj da živi dočekamo Ramazan!

Draga braćo i cijenjene sestre, želim prije svega, sve vas koji me slušate da poselamim našim vječnim pozdravom kojim ćemo se ako Bog da i u Džennetu pozdravljati –Esselamu alejkum! Da uputim dovu Allahu, dž.š., da vam ukabuli današnji post i da hairli ispostite ostatak mjeseca Ramazana!

Draga braćo i cijenjene sestre, jedan od osnovnih principa naše lijepe i savršene vjere islama je princip i vrijednost naše namjere, odnosno onoga što smo naumili ili željeli da uredimo ali su nas neke okolnosti na koje mi nismo mogli utjecati u tome spriječili. Imami Buharija i Muslim bilježe da je u vezi s tim, Poslanik, Muhammed, s.a.v.s., rekao: „Djela se vrednuju prema namjerama i svako će dobiti ono što je naumio. Pa ko učini hidžru radi Allaha i Njegova Poslanika, njegova hidžra je radi Allaha i Njegova Poslanika, a čija hidžra bude radi dunjalučke koristi ili zbog žene da bi je oženio – njegova hidžra je zbog onoga što je naumio.“

Svaki dio ovog hadisa je kao poruka i pouka nama zlata vrijedan. Poslanik, s.a.v.s., kaže da se naša djela vrijednuju prema našim namjerama. Šta to zapravo znači? Neka prvi dio ovog hadisa bude ohrabrenje svima nama u našim dobrim namjerama da nešto učinimo ali smo spriječeni u tome ili to jednostavno nismo u mogućnosti učiniti.

Naš Poslanik, a.s, nam je poručio da je zavidnost loša ljudska osobina koja se ne smije naći kod jednog vjernika, međutim isto tako nam Poslanik, a.s., kaže: „Nema zavidnosti izuzev dvojici – čovjeku kojem je Allah podario imetak, pa ga on troši da putu istine i čovjeku kojem je Allah podario mudrost, pa on po njoj sudi i podučava druge.“

Koliko smo samo puta u životu poželjeli da učinimo neko dobro djelo ali to nismo bili u mogućnosti učiniti. Koliko smo puta krenuli prosjaku da dadnemo više novca ali smo bili u mogućnosti dati mu samo nešto sitno. Koliko smo puta čeznuli da nešto u hajr dadnemo ali nas je finansijska situacija u tome spriječila. Neka nam je uvijek na umu, draga braćo i cijenjene sestre, da Allah nagrađuje prema našim namjerama, pa ako smo imali želju i volju nešto da uradimo a nismo mogli Allah će nam upisati nagradu kao da smo to uradili i upisati nam dobro djelo. Allahu Ekber! Kako je samo Allah Uzvišeni prema nama milostiv.

Ovaj princip naše namjere veoma je važno pomenuti i o njemu znati naročito u ovom vremenu pandemije, u vremenu kada smo bili spriječeni da obavljamo namaze u džamiji, u džematu. Nemojmo se ljutiti niti padati u očaj zbog izgubljenih vrijednosti koje namaz u džematu nosi sa sobom, jer Allah zaista nagrađuje prema našim namjerama.

Zato znajte i imajte na umu da kada god smo bili spriječeni obaviti namaz u džamiji, u džematu zbog mjera koje su poduzete kako bi se sačuvalo zdravlje i život nas i drugih i taj namaz sa tugom obavljali sami u svojim domovima, znajte da će vam Allah taj namaz upisati još 25 ili 27 puta, jer da nismo bili spriječeni, taj namaz bi sa sigurošću u džematu obavljali. Dakle naša namjera je bila da obavimo namaz u džematu, ali nam mjere to nisu dozvoljavale.

Isto kao i ovaj ohrabrujući dio vezan za naše ibadete i namjere tokom pandemije, isto tako ovaj hadis upućuje i na važnost iskrenosti u našim djelima. Neka nam je uvijek na umu da osnova i mjerilo prihvatanja dijela kod našeg Gospodara je namjera, jer Allah ne prihvata djelo osim ako je učinjeno s iskrenom namjerom i isključivo radi Njega.

Jer, zaista ima ljudi koji ibadete i druge hajrate rade isključivo radi Allaha i kako bi zadobili Njegovu naklonost, dok drugi ljudi to rade iz drugih razloga, kako bi bili hvaljeni i primijećeni među ljudima.  Neka takvi znaju da njihova djela kod Gospodara više nisu vrijedna jer Allah, dž.š., kaže: „Onome ko bude želio nagradu na onom svijetu – umnogostručit ćemo mu je, a onome ko bude želio nagradu na ovom svijetu – dat ćemo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela.“

Prema tome, trudimo se da naše namjere budu iskrene, u ime Allaha, bez ikakve druge koristi, jer će nas one kao takve učiniti istinskim mu'minima i približiti jedni drugima i ono što je najvažnije, približiti našem Stvoritelju.

Molim Uzvišenog Allaha, dž.š., da nagradi naše dobre namjere u kojima smo bili spriječeni a da nas sačuva loših namjera i njihove kazne.  

Amin ya Rabbel alemin!

Melis-ef. Herić, imam u džematu Stupari

Također pogledajte

Instrukcija za bajram-namaz

Ovogodišnji Kurban-bajram je u utorak, 20.7.2021. godine.  Salavat i ezan za sabah-namaz počet će se …