Stupari

IMAM DŽEMATA:

Mirsad-ef. Mehačević,  sin Muhidinov, rođen je 27.10.1992. godine u Sloveniji. Osnovno obrazovanje završio je u Humcima kod Čelića. Nakon završenog  osnovnog  obrazovanja  upisuje se u Behram begovu medresu u Tuzli, koju završava 2011. godine. Nakon završene medrese upisuje se na Fakultet islamskih nauka u Sarajevu na kojem je diplomirao  u septembru 2016. godine i stekao zvanje Profesora islamske teologije.

Za vrijeme studija obavlja  dužnost  imama, hatiba i muallima  u Gazi Mehmed-begovoj džamiji u Sarajevu i na ovoj  dužnosti ostaje do novembra 2016.

Od novembra 2016. godine obavlja dužnost imama, hatiba i muallima u džematu Stupari.

Mirsad-ef. nije oženjen.

O DŽEMATU

Džemat Stupari nalazi se 16 Km Sjeverno od Kladnja na magistralnom putu Tuzla- Sarajevo.

Džematu Stupari pripadaju naselja Stupari Centar, Stupari Selo, Trnovače, Plane, Prijanovići i Crijevčići.

Džemat Stupari broji oko 400 domaćinstava. Džemat je formiran 1997. godine, izdvajanjem iz matičnog džemata Noćajevići. Gradnja džamije započela je u mjesecu Ramazanu 1997. godine u neposrednoj blizini osnovne škole u Stuparima na parceli površine 1140 metara kvadratnih.

Osnovice džamije su izgrađene od cigle i džamija je pokrivena sa jednom velikom i tri male bakarne kupole. Izgrađena je munara visine 30 m sa dva šarefeta. Odmah pored džamije je izgrađen i vakufski objekat kojeg čini mektebska učionica, kotlovnica i imamski stan.

Pored džamije i objekta pored džamije vakufsku imovinu čine i tri mekteba i to: mekteb u Prijanovićima, mekteb u Stuparima Selu, mekteb u Crijevčićima, te gasulhana u haremu mekteba Stupari selo.

Incijator formiranja džemata a ujedno i prvi imam ovog džemata bio je Midhat ef. Mumić, sin Avdije i Šajke iz Dubrava. Midhat ef je u prvo vrijeme bio imam u džematu Noćajevići koji je pokrivao cijelo područje Stupara, da bi kasnije on došao na ideju formiranja novog džemata u Stuparima 1997. godine. Dužnost imama u Stuparima Midhat ef. vršio je do 2009. godine, kada je nakon kraće bolesti preselio na ahiret u 41 godini života.

Nakon smrti Midhat ef. Mumića na mjesto imama u džematu Stupari dolazi Mirza ef. Dervišević, koji na toj dužnosti ostaje do 2016 godine.

Poslije Mirza ef. dužnost imama preuzeo je Mirsad ef. Mehačević, koji obavlja ovu dužnost i danas.

To Top