Brlošci – Gojakovići

IMAM DŽEMATA:

Hazim-ef. Musić, sin Samirov, rođen je 05.07.1998. godine u Tuzli. Trenutno je nastanjen u mjestu Vitalj, općina Kladanj. Osnovnu školu završio je u Kladnju.

Dalje školovanje nastavlja u Behram- begovoj medresi u Tuzli i isto završava 2017. godine.

Nakon završene medrese Hazim-ef. Musić na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu na odsjeku za imame, hatibe i muallime upisuje dodiplomski studij.

U džematu Brlošci-Gojakovići angažovan na poslovima imama od 2017. godine.

Pored aktivnosti u džematu Hazim-ef. je koordinator sektora Društvena briga Medžlisa Islamske zajednice Kladanj.

Hazim-ef. nije oženjen.

 

O DŽEMATU

Džemat Brlošci-Gojakovići pripada redu mlađih džemata. Nalazi se sjeverno od sjedišta Medžlisa, pored magistralnog puta Tuzla-Sarajevo i sačinjavaju ga dva odvojena naselja, Gojakovići I Brlošci.

Gojakovići su udaljeni 7, a Brlosci 9 km od Kladnja. Džemat je formiran 2004. godine izdvajanjem naselja Gojakovići iz džemata Kuršumlije džamije u Kladnju i naselja Brlošci iz matičnog džemata Stupari. Džemat ima oko 250 domaćinstava. Prva džamija u ovom džematu, i to u naselju Brlošci, izgrađena je u periodu od 2002. do 2005. godine, a svečano je otvorena 11. septembra 2005. godine. Džamija je pokrivena zelenom kupolom i zelenom tegolom. Uz džamiju je izgrađena munara sa jednom šerefom. U kompleksu džamije nalaze se mektebska učionica, abdesthana i musafirhana. Plac za izgradnju džamije uvakufili su Derviš i Alija Halilović, a džamiju je svojim sredstvima izgradio vakif Hazim Čaušević.

Prvi imam ovog džemata bio je Midhat ef. Čaušević. Nakon toga imamsku dužnost u ovom džematu obavljali su Mirnes-ef. Herić i Abdulah-ef. Hamzić, a sadašnji imam ovoga džemata je Hazim-ef. Musić.

Osim navedene džamije, u džematu se nalaze još dva mekteba. U mektebu u Gojakovićima održava se mektebska nastava i teravih-namaz tokom mjeseca Ramazana, a u mektebu u Brlošcima održavaju se omladinska sijela.

U vrijeme posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu, mekteb u Gojakovićima bio je u potpunosti porušen od srpskih paravojnih snaga. U tri mezarja nalaze se tri gasulhane. Staro mezarje nalazi se blizu džamije i u njemu postoji veći broj starih nišana. U narodu je poznato kao Tursko mezarje. Osim ovog mezarja, u Brlošcima se nalaze još dva porodična mezarja. U Gojakovićima se nalaze Hajdarsko I Čauševićko mezarje, te dva porodična mezarja.

U džamiji se redovno obavlja džuma-namaz, teravih-namaz i bajram-namazi. U vrijeme ramazana u džamiji se obavlja bešvakat. Mektebska nastava obavlja se u danima vikenda u mektebu u Gojakovićima i Brlošcima.