Članovi IO

Članovi Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Kladanj za mandatni period 2018-2022. godine:

  1. Admin Alispahić, predsjednik
  2. Asim-ef. Esmić, glavni imam
  3. Edis Šarić, član
  4. Mensur-ef. Imamović, član
  5. Midhat Čaušević, član
  6. Muhamed Mazalović, član
  7. Osman Čučak, član