Da li inhalacija kvari post?

Pitanje:

Može li se zbog upale sinusa za vrijeme posta inhalirati nad posudom sa čajem?

Odgovor:

Po pretežnom mišljenju uleme, inhalacija ne kvari post ako se izbjegne gutanje supstance koja dospije u grlo, jer se njome ne unosi hrana, piće i sl. u želudac. Ovo pitanje se može putem kijasa (analogije) posmatrati jednako kao i pitanje o ispiranju usta i nosa (madmada i istinšak) kod abdesta, za što je Poslanik, a.s., rekao: “… i dobro izaperi nos ako ne postiš“ (Multeka, 10), te kao korištenje pumpice za astmu za vrijeme posta. Mekruh je prekomjerno korištenje takvog vida inhaliranja. Preporuka je da se inhaliranje vrši za vrijeme posta samo u slučaju stvarne potrebe.

Također pogledajte

Da li je dozvoljeno vitre dati nemuslimanu?

Pitanje: Selam alejkum! Da li je dozvoljeno dati vitre nemuslimanu? Odgovor: Zekat i sadekatul-fitr se …