Da li se daje zekat na platu?

Pitanje:

Selam alejkum. Možete li objasniti propise zekata na platu (mjesečna primanja)?

Odgovor:

Zekat na novac je obavezan ako osoba posjeduje nisab godinu dana. Prema tome, nema potrebe da se posebno izdvaja zekat na platu (mjesečna primanja) nego se na kraju zekatske godine izdvoji 2,5% od ukupne ušteđevine (koja je nastala od plata i eventualnih drugih izvora prihoda). Ako osoba ipak želi davati zekat na svaku platu, onda izdvaja samo na onaj višak koji preostane nakon podmirenja svih troškova (kirija, režije, ishrana, odjeća) u iznosu od 2,5%.

(Odgovor je pripremio član Komisije za odgovaranje na pitanja)

www.islamskazajednica.ba

Također pogledajte

Da li je dozvoljeno vitre dati nemuslimanu?

Pitanje: Selam alejkum! Da li je dozvoljeno dati vitre nemuslimanu? Odgovor: Zekat i sadekatul-fitr se …