Glavni imam

Asim ef. Esmić rođen je 1987. godine u Vlasenici.

Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu sa porodicom je protjeran iz rodnog mjesta. Osnovnu školu je završio u Podorašju, općina Srebrenik. Od 2002. godine sa porodicom se vraća na prijeratno ognjište.

Behram-begovu medresu u Tuzli je završio 2005. godine, te nakon toga odlazi u Kairo na izučavanje arapskog jezika. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu upisao je 2007. godine i isti završio 2011. godine, te stekao zvanje Profesor islamskih nauka. Nastavio je školovanje na postdiplomskom studiju na Fakultetu islamskih nauka.

Na dužnost imama u džematu Konjević Polje, Medžlis Islamske zajednice Bratunac, postavljen je 2012. godine.

Na prijedlog Muftije tuzlanskog, Reis-ul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini imenuje ga na dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Kladanj 2015. godine. Asim ef. obavlja dužnost i prvog imama džemata Kuršumlija u Hadži Bali-begovoj džamiji u Kladnju.

On zastupa Medžlis Islamske zajednice Kladanj pred organima, ustanovama i drugim licima u pitanjima vjere, rukovodi radom imama, nadzire ih u Medžlisu, pruža imamima, hatibima i muallimima stručnu pomoć u njihovoj imamsko-mualimskoj i hatabetskoj službi. Isto tako, otklanja uočene nedostatke u izvođenju mektepske nastave i poduzima potrebne mjere za njeno unapređenje, organizuje islamske manifestacije u povodu mubarek dana i noći, intenzivira vjerski život u toku šehri-ramazana, obavlja vjenčanja po šerijatskim propisima te vodi brigu o cjelokupnom islamskom životu na području Medžlisa Kladanj.

Usto, odobrava odmore imamima i njihova odsustva, potpisuje akte koji se odnose na vjerske propise, vodi brigu i provjerava da odluke Izvršnog odbora MIZ-a Kladanj budu u skladu s kur'ansko-sunetskim normama. Obavezan je da stalno podnosi izvještaje Muftijstvu tuzlanskom o stanju mektepske nastave i vjeronauke u osnovnim i srednjim školama, kao i da pokreće inicijative pred IOMIZ Kladanj za postavljenje, premještaj i razrješenje imama, hatiba, muallima i mujezina. Glavni imam dužan je podnositi izvještaje o svom radu IOMIZ-u Kladanj i Skupštini Medžlisa Kladanj, a za svoj rad odgovara Muftiji tuzlanskom i Rijasetu IZ u BiH.