Hadim Ali-Pašina Džamija

IMAM DŽEMATA:

Džemal-ef. Hatamleh, sin Adnanov, rođen je 29.11.1979. godine u Tuzli.

Osnovno obrazovanje stekao je u Kladnju. Behram-begovu medresu upisuje u Tuzli 1994. godine i istu završava 1998. godine.

Nakon završetka medrese angažovan je u svojstvu pripravnika u Hadži Bali-begovoj džamiji u Kladnju, a nakon toga raspoređen na mjesto imama u džemat Hadim Ali-pašine džamije, gdje i danas radi.

Diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2014. godine i stekao zvanje diplomirani imam, hatib i muallim.

Oženjen je Velida-hanumom i imaju dvoje djece.

 

 

O DŽEMATU

Džemat Hadim Ali-pašina džamija gradski je džemat koji se nalazi na desnoj strani rijeke Drinjače i ima oko 550 domaćinstava. Prema dostupnim podacima, Hadim Ali-pašina džamija podignuta je u drugoj polovini 16. stoljeća. Bila je locirana u centralnom dijelu naselja te je u narodu poznata kao Čaršijska džamija. Od 1904. godine imamsku dužnost u ovoj džamiji obavljao je muderris Redžep ef. Čučak, a naslijedio ga je hafiz Ahmed ef. Gogić. Džamija je porušena 1962. godine i od njezina materijala podignuta je druga džamija s istim imenom, na lokaciji nekadašnje Ali-begove džamije, odnosno na desnoj strani rijeke Drinjače. Munara ove džamije izgrađena je s njezine lijeve strane, što je rijetkost u našim krajevima. S desne strane džamije nalazi se podzemni potok, što je onemogućilo podizanje munare s te strane. Džamija je pokrivena crvenim crijepom na četiri vode i ima ciglom zidanu munaru s jednom šerefom. Temeljito je renovirana 2005/2006. godine.

Prvi imam novoizgrađene džamije bio je Šefik ef. Drapić, koji je imamsku dužnost obavljao sve do 1999. godine, kada ga je na ovoj dužnosti naslijedio Džemal ef. Hatamleh, sadašnji imam. U haremu džamije nalaze se dva zasebna objekta, gasulhana i mektepska učionica s abdesthanom, manje mezarje s nekoliko starih i novih nišana i novoizgrađena hair-česma.

U džamiji se redovno obavlja bešvakat i ostali propisani namazi, a mektepska nastava održava se dva dana u sedmici, subotom i nedjeljom.