Izabrani predsjednici džematskih odbora naših džemata

Izbori u Islamskoj zajednici započeti su 07. decembra 2018. godine. Na nivou svih naših džemata izabrani su članovi džematskih odbora, zastupnici u skupštini Medžlisa i delegati za izbor sabornika.

Zastupnici u skupštini Medžlisa birali su članove izvršnog odbora 22. decembra 2018. godine, a članovi izvršnog odbora su, prema izbornim pravilima Islamske zajednice, između sebe birali predsjednika izvršnog odbora.

U završnoj fazi formiranja svih tijela na nivou Medžlisa Islamske zajednice Kladanj članovi džematskih odbora na konstituirajućim sjednicama izabrali su predsjednike:

Džemat Brateljevići – Hasan Turalić,

Džemat Brlošci-Gojakovići – Hamid Halilović,

Džemat Hadim Ali-pašina džamija – Sulejman Džaferagić,

Džemat Kuršumlija – Mustafa Turalić,

Džemat Noćajevići – Muhamed Hodžić,

Džemat Ravne – Mujo Ihtijarević,

Džemat Stupari – Senad Musić,

Džemat Tarevo – Enver Vejzović,

Džemat Tuholj – Zijad Mujić.

Izabrani predsjednici džematskih odbora će u naredne četiri godine rukovoditi radom džematskih odbora u domenu administrativno-pravnih i finansijskih poslova u našim džematima.

Također pogledajte

Instrukcija za bajram-namaz

Ovogodišnji Kurban-bajram je u utorak, 20.7.2021. godine.  Salavat i ezan za sabah-namaz počet će se …