Kuršumlija

IMAMI DŽEMATA:

Asim-ef. Esmić, sin Abdulahov, rođen je 07.03.1987. godine u Vlasenici.

Osnovno obrazovanje stekao je u Podorašju, općina Srebrenik. Behram-begovu medresu upisuje u Tuzli 2001. godine i istu završava 2005. godine.

Nakon završetka medrese proveo je dvije godine na izučavanju arapskog jezika u Kairu, Egipat. Po  povratku u našu domovinu upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i na istom je diplomirao 2011. godine i stekao diplomu profesora islamskih nauka. Na Fakultetu islamskih nauka nastavlja postdiplomski studij.

Od 2012. godine radio je u džematu Konjević Polje, MIZ Bratunac.

Na dužnost glavnog imam MIZ Kladanj imenovan je 2015. godine i od tada obavlja dužnosti prvog imama Hadži Bali-begove – Kuršumlije džamije u Kladnju.

Oženjen je Azra-hanumom, također svršenicom Fakulteta islamskih nauka.

 


Enis-ef. Hodžić
, sin Enesov, rođen je 19.04.1979. godine u Tuzli.

Osnovnu školu završio je u Kladnju 1994. godine, nakon čega upisuje Behram-begovu medresu u Tuzli. Poslije završene medrese 1999. godine, angažovan je na dužnost drugog imama u Hadži Bali begovoj – Kuršumliji džamiji u Kladnju u kojoj i danas radi.

Student je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Enis-ef. je predsjednik Udruženja Ilmijje MIZ Kladanj.

Oženjen je Mediha-hanumom, i imaju jedno dijete.


 

 

 

O DŽEMATU

Džemat Kuršumlija – Kladanj gradski je džemat koji se nalazi na lijevoj strani rijeke Drinjače. Pripadaju mu još i naselja Plahovići i Buševo. Džemat ima oko 650 domaćinstava.

Hadži Bali-begova džamija, u naradu poznata kao Kuršumlija, sagrađena je 1526. ili 1545. godine. Do danas je zadržala izgled klasične gradske džamije iz osmanlijskog perioda, a naziv je dobila po svome osnivaču. Kvadratne osnovice 12×12 m zidane su od kamena, natkrivena je bakarnom kupolom i ima bijelu munaru sa jednom šerefom.

U vrijeme posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu, tačnije 10. augusta 1995. godine, munara džamije je pogođena granatom s položaja srpskih paravojnih formacija. Sanacija munare izvršena je 1997. godine.

U ovom džematu, u ulici Duga mahala, nalazi se još jedna džamija. Na istom mjestu i sa istim imenom, nalazila se Tahvil-agina džamija, koja je 1988. godine porušena zbog svoje dotrajalosti. Nova je džamija većih dimenzija, obložena je bijelom fasadnom ciglom i pokrivena četverovodnim krovom od crvenog crijepa.

Imami Kuršumlije džamije bili su: hfz. Likić, hfz. Salih ef. Đozić. hfz. Sulejman ef. Hasić, hfz. Rasim ef. Hasić, Nedžib ef. Džaferagić, Salko ef. Čanić, Jusuf ef. Kadribašić, Fikret ef. Čančar i Enes ef. Hodžić. Danas dužnost imama u džematu Kuršumlija obavljaju Asim ef. Esmić, prvi imam Kuršumlije džamije i glavi imam MIZ Kladanj i Enis ef. Hodžić u svojstvu drugog imama u Kuršumliji džamiji.

Kao vakufskom imovinom, osim navedenim dvjema džamijama, džemat raspolaže i s oko 20 dunuma vakufskog zemljišta. Ukop merhuma vrši se u zajedničom mezarju u Tabinim njivama.

U džematu Kuršumlija nalaze se i dva turbeta: Avdibegovo turbe, koje se nalazi na Plahovićima i Tehlil-dedino turbe,koje se nalazi na perifernom dijelu Kladnja, ispod gradskog mezarja Tabine njive.

U Hadži Bali-begovoj džamiji se redovno obavlja beš-vakat i ostali propisani namazi, a mektebska nastava održava se dva dana u sedmici, u mektebskoj učionici koja se nalazi u ulici Srmač, neposredno uz vakufsku kuću.