RAMAZANSKI DERS – Iskren pristup ibadetima

Hvala Allahu, dž.š. On je naš Gospodar. Koga Allah uputi na pravi put, niko ga s pravog puta ne može skrenuti a koga Allah ostavi u zabludi, niko ga osim Njega, Silnog i Mudrug na pravi put ne može izvesti. Neka su najljepši salavati i selami na Allahovog najboljeg roba i poslanika Muhammeda, a.s., na njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, na njegove vjerne i odane ashabe, na sve šehide našeg ummeta i na sve one koji su živjeli i selili sa ovog svijeta onako kako je Allah, dž.š., i Njegov Poslanik, a.s., zadovoljni.

Ej džematul muslimin! O Allahovi robovi. Draga braćo i sestre, djeco i omladino, cijenjeni slušaoci Radio Kladanj.

U ovom prediftarskom periodu ćemo kazivati na temu „Iskren pristup ibadetima“. Islamski učenjaci su govorili: „Sreća se ne postiže bez znanja i ibadeta. Svi ljudi su stradalnici osim učenih, učeni su stradalnici osim onih koji rade po onom što znaju a oni koji rade i čine dobra djela su stradalnici ako nisu iskreni u svom ibadetu i dobrim djelima“.

Muhammed a.s. je rekao: „Allah ne gleda u vaša tijela i vaš fizički izgled, već gleda u vaša srca i vaša djela“.

ISKRENI VJERNICI SKRIVAJU SVOJA DOBRA DJELA!

Ja'kub el-Mekfuk definirajući iskrenost (ihlas) je rekao: „Iskren je onaj čovjek koji krije svoja dobra djela kao što krije loša djela“.

Prenosi se da je Ibrahim en-Nehai, kada bi mu neko došao u kuću u trenutku dok uči Kur'an, pokrivao bi Kur'an platnom kako gost ne bi primijetio da je on učio Kur'an, bojeći se samodopadljivosti.

Draga braćo i sestre!

Svaki naš ibadet, naše dobro djelo ili svaki hizmet našoj vjeri je ustvari mač sa dvije oštrice. Pokušat ću to slikovito da nam objasnim. Svako naše učinjeno dobro djelo šejtan nam ga odmah pokušava preuveličati, pa između ostalog kaže: „Vidi kako si ti dobar musliman, kako vrijedno izvršavaš svoje obaveze, vidi koliko učiš Kur'an, koliko klanjaš, pa postiš, možeš to sad malo smanjiti, pričaj ljudima o svojim dobrim djelima“… Samim tim mi postajemo samodopadvljivi, sami sebi se počinjemo sviđati. Svako onaj ko posjeduje dragulj ili dukat on ga skriva. Zašto? Zato da nebi neko slučajno pokušao da mu ga otme. Naši djedovi i nene su govorili: „Pobožnost je sakriti pobožnost“. Sakrivajmo i mi našu pobožnost. Ne razmišljajmo o našim dobrim djelima. Ramišljajmo o našim lošim djelima i njih ispravljajmo dok još imamo vremena za to.

Jedan mudrac je rekao: „Sam sam izašao iz stomaka moje majke, sam ću leći u kabur, sam ću odgovarati za svoja djela pred Allahom na Sudnjem danu, pa čemu onda tolika želja za pažnjom od strane ljudi“.

Savjetujući muslimane, Abdullah ibn Mes'ud govorio je: „Budite izvori istinskog znanja, baklje upute, držite se svojih kuća, budite noćne svjetiljke (oni koji noću klanjaju i uče Kur'an), čistite srca i trudite se da budete poznati na nebesima a skriveni i nepoznati na Zemlji“.

Jedan islamski učenjak jedne prilike reče: „Živim već šezdeset godina. To je nešto više od dvadeset hiljada dana i da sam svaki dan uradio samo jedan grijeh/loše djelo, to je dvadeset hiljada grijeha/loših djela“.

Pogledajmo braćo i sestre. Ovaj Allahov rob ne spominje dvadeset hiljada dobrih djela nego loših. Ne želi da spominje dobra djela nego loša. Strah ga obuzima kako pred Allah stat sa toliko grijeha.

O vjernici i vjernice! Robujmo Allahu zarad Allahova zadovoljstva. To postižemo svojom sviješću da nas Allah u svakom trenutku prati i nadgleda. Nemojmo iznositi svoje ibadete drugima pa čak ni svojim ukućanima. Iskoristimo ovaj mubarek mjesec ramazan da se učimo iskreno robovati Allahu, jer robovati je ljepota a ne poslušat je grehota. Imajmo na umu da smo samo prolazni ljudi. Koristimo ovo vrijeme, učimo dove jedni za druge, jer kada učimo dove jedni za druge i prisutni meleki izgovaraju: „Amin! I tebi isto“. Ne zaboravi poslušat našeg Poslanika, a.s., da svaku našu dovu potkrijepimo sadakom. Znači prije svake dove udijeliti sadaku, tako nam je poručio naš Muhammed, a.s.

Molim Allaha, dž.š., u ovom posebno blagoslovljenom prediftarskom periodu, da On i Njegov Poslanik, a.s., budu zadovoljni sa nama.

Amin!

Halid-ef. Klapić, imam u džematu Ravne

Također pogledajte

RAMAZANSKI DERS – Poštivanje i slijeđenje uputa učenih i stručnih

Svaka zahvala pripada Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg Poslanika i …