RAMAZANSKI DERS – Muhammed, a.s., kao primjer blagosti

Hvala Allahu Gospodaru svjetova, Koji je izabrao da nam islam bude vjera a Muhammed s.a.v.s. vjerovjesnik, upućivač i poslanik. Hvala Allahu Gospodaru svjetova Koji je sve stvorio i kako treba uredio. Allah je poslao svoga poslanika Muhammeda s.a.v.s. sa uputom cijelom čovječanstvu i to svjetlo je Njegovom milošću došlo i do nas. Oni koji ga budu slijedili su na pravom putu i biće spašeni, a oni koji to odbiju biće od stanovnika džehenema i u njemu će vječno ostati.

Sredinom šestog stoljeća nove ere svijet je bio ispunjen crnim i opakim praznovjerjem koje je uveliko kočilo njegov duhovni život. U tom okrutnom i izopačenom vremenu, žene, djeca i robovi imali su malo prava po tadašnjim zakonima, sve dok se Allah nije smilovao na njihovo stanje i poslao im najuzvišenijeg od svih vjerovjesnika, Poslanika koji je znao učiti u molitvi: “Ti si Gospodar potlačenih, Ti si moj Gospodar.”

Uzvišena i veličanstvena svjetlost prostrla se nebesima od istoka do zapada, od granica Kine do obala Maroka, od Atlantika do Pacifika, luk svjetlosti obgrlio je svijet – svjetlosti koja je donijela pravdu i znanje čovječanstvu, svjetlost koja se spustila milošću Najmilostivijega. Allah govori Svome odabranom Poslaniku u Kur´anu: Nismo te poslali, osim kao milost svjetovima. 

Iz govora Muhammeda, s.a.v.s. i njegovih postupaka možemo vidjeti mnogo lijepih primjera koji nam pokazuju na koji način da radimo shodno tome da je njegov govor ono što trebamo slijediti.

Aiša, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s. rekao: “Zaista je Allah blag i On voli blagost (ljubaznost) u svim stvarima.”

Aiša, r.a. prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s. rekao: “Zaista je Allah blag i On voli blagost (ljubaznost), i daje za blagost (na dunjaluku lijep pomen i ostvarivanje želja, a na ahiretu lijepu nagradu) ono što se ne daje za grubost niti za bilo šta drugo.”

Aiša, r.a. prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s. rekao: “U čemu god se nađe blagost (ljubaznost), ona to ukrasi, a gdje god ne bude blagosti, to bude unakaženo (manjkavo).”

Blagost se traži prema svakome i prema svemu, pa čak i prema hajvanu. Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: „Neki čovjek iđaše ulicom, pa ga najednom spopade žeđ te naiđe na bunar u koji se spusti da bi pio. Nakon što iskoči iz bunara ugleda nekog psa koji od velike žeđi dahćaše i lizaše pijesak pored bunara.

Čovjek pomisli u sebi: ‘Ovog psa je snašlo isto ono što je snašlo mene’, pa se opet spusti u bunar, napuni svoju cipelu vodom, dohvati je svojim zubima, pa se pope, izađe iz bunara i napoji žednog psa, našta mu se Allah dž.š. zahvalio tako što mu je grijehe oprostio. Ashabi rekoše: ‘O Allahov Poslaniče, hoćemo li biti nagrađivani i zbog životinja!?’ Poslanik s.a.v.s. reče: ‘Sevap je napojiti svaku žednu džigericu!'“

Blagost u životu Muhammeda, s.a.v.s.

Blagost u odnosu prema neistomišljenicima

Aiša, radijallahu anha prenosi da su židovi došli Allahovom Poslaniku, s.a.v.s i rekli: “Es-samu alejkum! – Smrt vama!”, pa je Aiša rekla: “Na vas! Allah vas prokleo i rasrdio se na vas!” Tada je Poslanik rekao: “Aiša, polahko! Budi blaga i čuvaj se grubosti i nepristojnosti!” “Zar nisi čuo šta su rekli?”, upitala je. “A zar ti nisi čula šta sam ja rekao? Odgovorio sam im, pa će meni biti uslišano ono što sam im rekao, njima neće ono što su oni meni rekli”, odgovorio je Poslanik, s.a.v.s.

Iz ovog svijetlog primjera vidimo da je Poslanik, s.a.v.s uputio Aišu, radijallahu anha na blagost i lijepo ponašanje. Svaki vjernik treba da teži da svoje životne navike uskladi sa onim što je bila praksa Poslanika, s.a.v.s i mora se izdići iznad niskog morala, lošeg ponašanja i ružnog govora. Poslanik, s.a.v.s. sa jevrejima koji su bili neprijateljski naklonjeni prema njemu, vrijeđali ga i nastojali omalovažiti, nikad nije uzvraćao na isti način i nikada se prema njima nije odnosio jednako kao što su se oni odnosili prema njemu. To može samo onaj čiji je moral Allah, dželle šanuhu, usavršio i koga je okitio istinskom blagošću. Enes b. Malik, radijallahu anhu rekao je: “Vjerovjesnik, s.a.v.s. nije vrijeđao, nije bio bestidan i nije proklinjao, nego je, kada bi nekog od nas ukoravao, govorio: ‘Šta mu je, čelo mu palo na zemlju.’”

Blagost u porodici i među supružnicima

Današnji brakovi sve su više lišeni ljubavi, samilosti, pažnje i međusobnog saosjećanja, što vodi svađi i često, na kraju, rezultira razvodom i rušenjem bračne zajednice. Imajući u vidu da ovi loši trendovi uzimaju sve više maha, da niko nije imun na njih, jasno je da moramo poraditi na sebi, svom odgoju, očuvanju braka i bračne zajednice oplemenjujući sebe vrlinama koje su krasile Allahovog Poslanika, s.a.v.s. i koje je živio u svom svakodnevnom životu.

Allahov Poslanik, s.a.v.s. obraćajući se Aiši, rekao je: “O Aiša, budi blaga, doista, kada Allah želi dobro porodici, uputi ih blagosti”, a u drugoj verziji navodi se: “Kada Allah želi dobro porodici, unese među njih blagost.”

Jasno se može zaključiti da je blagost veliko dobro koje Allah daje pojedincu, ali i porodica u kojoj se nađe blagost sretna je porodica, u kojoj vladaju harmonija i ljubav i iz takve porodice izlaze generacije koje su čestite, osposobljene da vole, cijene i poštuju druge, i sposobni su da koriste sebi i drugima.

Blagost prema podređenima

Blagost se traži i od čovjeka koji je nadređen drugim ljudima, nebitno da li je u pitanju vladar države, ili grada, ili sela, ili firme. Allahov Poslanik s.a.v.s. je često puta učio sljedeću dovu: „Allahu moj, ko bude nadležan nad mojim ummetom u nečemu, pa bude blag prema njima, budi blag prema njemu, a ko bude nadležan nad mojim ummetom u nečemu, pa im oteža i bude grub prema njima i ti njemu otežaj!“

Omer, r.a. obaviješten je da se skupina njegovih podanika žali na svoje namjesnike pa ih je Omer, r.a. pozvao i obratio im se riječima: “O ljudi, o podanici, zaista, mi kod vas imamo svoje pravo, da nas savjetujete u tajnosti i potpomažete u dobru. O namjesnici, zaista, vaši podanici kod vas imaju svoje pravo, i znajte da Allahu, dž.š., nema ništa draže od blagosti vladara, a najmrže Allahu, dž.š., jeste neznanje i okrutnost vladara.”

Blagost je osobina koju treba posjedovati svaki musliman, jer blagost voli naš Gospodar i Njegov Poslanik.  Blagost se treba naći u svim čovjekovim poslovima – u djelima, u govoru, u komunikaciji s ljudima.

Blagost je kruna i ukras čovjeka, ukras svega u čemu se nađe. Svaki vjernik treba se oduprijeti virusu grubosti, a prvi korak na tom putu jeste ugledati se na našeg učitelja i uzora Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako što ćemo upoznati njegov porodični život i odnos prema članovima porodice, prijateljima i svima muslimanima, ali i nemuslimanima.

Molim Allaha da nas pomogne na putu slijeđenja Alejhiselamovih odluka, da nas učini dostojnim slijeđenja njegovog puta i da nas počasti njegovim društvom u Džennetu.

Amin!

Enis-ef. Hodžić, imam u džematu Kuršumlija

Također pogledajte

Instrukcija za bajram-namaz

Ovogodišnji Kurban-bajram je u utorak, 20.7.2021. godine.  Salavat i ezan za sabah-namaz počet će se …