RAMAZANSKI DERS – Učenje Kur'ana osvjetljava put – vrijednost učenja Kur'ana

Sva hvala i zahvala pripada Uzvišenom Allahu, dž.š., Milostivom, Samilosnom, Izvoru i Utoku života, Onome osim Kojeg drugog Boga nema, Jedinome hvale dostojnom. Salavate i selame upućujemo na posljednjeg Božijeg Poslanika i miljenika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve nosioce šehadeta do Sudnjeg dana.

U večerašnje mubarek prediftarsko vrijeme govorit ćemo o temi: „Učenje Kur'ana osvjetljava put – vrijednost učenja Kur'ana“.

Učenje Kur'ana, izučavanje Allahovog govora je naša obaveza za koju je Gospodar odredio vrijednu nagradu. To je jasan putokaz na ovom prolaznom svijetu koji nas upućuje ka Vječnom dobru, a spašava svih pošasti i zala ovog svijeta, te razbuktale džehennemske vatre. Onaj koji nas je stvorio, najbolje nas i poznaje. Za uspješnost cjelokupnog života moramo iskoristiti svjetiljku koja se Kur'anom zove, što neprekidno obasjava tamne dunjalučke puteve i pokazuje dio džennetskih ljepota i blistave svjetlosti.

Svjesni Božijeg imperativa i prvih Kur'anskih riječi: „Uči, čitaj, u ime Gospodara tvoga“ muslimani moraju biti glavni tragaoci za naukom, a nikako pasivni posmatrači modernih dostignuća, u vrijeme napretka i ekspanzije nauke. Indolentnost kao proces gdje aktivno ništa ne radimo i ta naša fascinantna nezainteresovanost za sve oko nas, koštala nas je mnogo puta do sada, a u današnjici možemo, ili već sad plaćamo izuzetno skupu cijenu naše lijenosti. Islam od svojih sljedbenika, dakle od nas draga braćo i sestre traži da radimo, da se trudimo i da budemo marljivi, te da povjerene emanete izvršavamo.

Kur'an kao trajna uputa, bez recenzije ljudske, traje od Muhammeda, s.a.v.s., i kao takav ostaje do Dana sudnjeg. Allah, dž.š., kaže: Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti“. Bit će sačuvan od preinaka i promjena i to je ono što se riječima Hvaljenog želi kazati.

Nešto što se istražuje i uči tokom cijelog života jeste Knjiga upute, i onaj ko je se zanimao za sintezu između nauke i vjere, uviđa da je Kur'an o mnogim temama dao eksplicitne odgovore prije 14. stoljeća, a „moderna“ nauka ih otkriva stoljećima dio po dio. Međutim, Kur'an je neiscrpna riječ Božija, te će svakoj generaciji ljudi biti ostavljeno da ponešto otkriju iz Allahovih riznica i na osnovu toga povećaju svoj jekin-ubjeđenje u moć Stvoritelja. Shodno tome da smo u mubarek mjesecu Ramazanu, mjesecu u kojem je počelo objavljivanje Kur'ana kao i svih drugih Knjiga prethodnim Poslanicima, nužno je govoriti i o aktivnostima koje kao Medžlis realizujemo na polju podučavanja Kur'ana. U našim džematima redovna aktivnost jeste Škola Kur'ana za sestre i majke iz naših džemata. Jednom sedmično se zarad Boga i Njegovog zadovoljstva sastajemo u našim džamijama i mektebima, te učimo Kur'an. Učimo i vježbamo što pravilniji izgovor, svjesni poslanikovih riječi: Kad god se u džamiji sakupi grupa mu’mina s ciljem da uče i proučavaju Kur’an, Allah će im pomoći, milost na njih spustiti, meleki će ih okružiti i Allah će ih pohvaliti bliskim stvorenjima. Koga ne uzdigne njegovo djelo, ne može ga izdići njegovo porijeklo.” (Muslim)

Naš cilj tokom cijele godine treba biti zadovoljstvo Uzvišenog, jer teško je za jedan mjesec nadoknaditi ono što se propusti u preostalih jedanaest. Rijetko kad u životu zaboravimo sebe i svoje potrebe, ali isto tako moramo biti svjesni Allaha, dž.š., i Govora i propisa koji su autentični zauvijek. Da bismo održavali Školu Kur'ana, neizostavno je da moraju biti osobe koje su prethodno savladale Sufaru-Kur'ansko pismo. U proteklim godinama, imami i muallime aktivno rade na tome da naše starije džematlije nauče Kur'ansko pismo i budu učači Kur'ana. Svjesni smo da su neki propustili mekteb ne svojom krivicom, drugi nisu mogli ili htjeli pohađati isti, ali bez obzira na to cilj je jasan. Učiti Kur'an, saznavati njegove poruke i okoristiti se mnogobrojnim plodovima od učenja Kur'ana.

U jednom hadisu koga navodi Ibn Kesir, Poslanik, a.s., detaljnije govori o prisustvu meleka, te kaže: “Početkom dana i noći među vama se smjenjuju meleki, sakupljaju se u vrijeme sabahskog i ikindijskog namaza. Potom se podižu Allahu i on ih pita, a Allah sve najbolje zna: “Kako ste ostavili moje robove.” Meleki odgovaraju: “Kada smo im došli, oni su ibadet činili, a i kada smo ih ostavili oni su bili u ibadetu.”

S obzirom na tekst i značenje ovog i drugih hadisa islamski učenjaci smatraju da je najvrijednije učenje Kur’ana u namazu, učenje noću, naročito u njegovoj drugoj polovini odmah iza pola noći i između akšama i jacije. Što se tiče dana najodabranije vrijeme je poslije sabah-namaza. Ne postoji ni jedan trenutak u toku dana i noći u kome bi učenje Kur’ana bilo pokuđeno, a kamoli zabranjeno. Od dana su najodabraniji: ponedjeljak, četvrtak, petak i dan Arefata. Od skupine dana, najodabraniji su prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždžeta i posljednjih deset dana mjeseca Ramazana, a od mjeseci Ramazan je najodabraniji.

Prema tome, učeći i proučavajući Kur’an a potom primjenjujući njegove propise u životu, muslimani spoznaju da vjerom, moralom, znanjem i mudrošću, slogom i jedinstvom mogu braniti svoju slobodu i sačuvati se od raznih oblika i vrsta ropstva i porobljavanja. Prenosi Ibn Mes’ud da je Poslanik, a.s., rekao: “Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imaće za to sevap, a nagrada može biti i deseterostruka. Ja ne kažem da je elif-lam-mîm jedno slovo/harf, nego je elif harf, lam zaseban harf i mim isto tako zaseban harf.”

Sljedeće što želim reći neka bude poticaj svima koji uče Kur'ansko pismo, ili su ga tek završili ili su pak od učača Kur'ana, ali su nesigurni u sebe i svoje znanje. Prenosi Aiša, r.a., da je Resulullah, a.s., rekao: “Onaj ko dobro i sigurno uči Kur’an, on je u društvu sa časnim melekima, dok onaj ko zamuckuje osjećajući teškoću, ima dvije nagrade.”

Ovo je mjesec u kojem je počelo objavljivanje Kur'ana, pa dopustimo da ta čistoća dopre u naša prsa i naša srca. Družimo se sa Kur'anom, neka nam osvijetli naše staze i pripremi nas na blještavilo džennetskih ljepota, koje ćemo sa lahkoćom zaslužiti ako nam Kur'an bude mjera za naša djela.

Svim našim džematlijama, ovdje i u dijaspori želim mubarek mjesec Ramazan. Neka vas Uzvišeni sačuva svakog iskušenja i primi naše ibadete.

Amin.

Ammar-ef. Kovačević, imam u džematu Noćajevići

Također pogledajte

RAMAZANSKI DERS – Poštivanje i slijeđenje uputa učenih i stručnih

Svaka zahvala pripada Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg Poslanika i …