RAMAZANSKI DERS – Vrijednosti i koristi udjeljivanja na Allahovom putu

Sva zahvala pripada našem Gospodaru, koji nam opskrbu daje kao blagodati i kao iskušenje! Njemu se zahvaljujemo na svakom stanju, na svakom mjestu i u svakom vremenu! Donosimo salavat i selam našem Miljeniku, Muhammedu alejhisselam, njegovoj časnoj porodici, njegovim časnim ashabima i svim onima koji ga slijede do Sudnjega dana!

Svjedočimo da je samo Allah Bog, Jedan i Jedini, Kojem ravnog nema. I svjedočim da je Muhammed alejhisselam, Njegov rob i Njegov Poslanik! Molim Allaha da sa ovim riječima živimo i da sa ovim riječima noseći u srcu umremo! Amin!

Dragi moj brate i cijenjena sestro! Prije svega, esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

Nadam se da ste mi svi dobro i zdravo u ovim vanrednim okolnostima. Allaha Milostivog molim da nas sačuva i pomogne u ovom stanju u kojem se nalazimo.

U ovom našem mubarek danu, iskoristit ćemo blagodat vremena da govorimo o jednoj veoma bitnoj temi, a ona glasi: “Vrijednosti i koristi udjeljivanja na Allahovom putu.”

Udjeljivanje na Allahovom putu ima svoje vrijednosti ali i koristi za čovjeka na ovom dunjaluku i na budućem svijetu ahiretu.

Svoje obraćanje na ovu temu započet ću najljepšim govorom. Allah Uzvišeni u Kur'anu kaže: “Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” El-Bekare, 261. 

Draga moja braćo i sestre!

Ramazanski dani i noći osvjetljavaju svojim nurom muminska srca, bereket i Božija Milost je više prisutna u ovim danima i noćima. Sve ove prisutne blagodati koje živimo, čovjeku omogućavaju da učini više, da učini bolje, više nego što to može činiti u drugim danima.

Jedan od načina sa kojim čovjek može bolje iskoristiti ove mubarek dane, jeste da svoj imetak troši na Allahovom putu, da poveća svoju solidarnost sa drugima, da pomaže one kojima je pomoć potrebna, da pomaže svoj džemat, da obraduje našu vrijednu mektebsku djecu. Mnogo je i drugih raznih načina kako da čovjek svoj imetak “očisti” i da bude više berićetan.

Rekao je Allahov Poslanik, alejhisselam, Muazu ibn Džebelu: “O Muaze, tako mi Allaha, ja te volim.” Pa mu je rekao: “Želiš li da te obavijestim o vratima svakog dobra?” Post je sredstvo zaštite a sadaka briše grijehe kao što voda gasi vratu!”

A u drugom hadisu je došlo: “Sadaka gasi srdžbu Gospodara”

Draga braćo i sestre!

Svi mi griješimo na neki način.

Pa kada udijeliš na Allahovom putu, znaj da ćeš biti zaštićen! Taj postupak će te zaštiti od srdžbe Gospodara. Od Njegove Srdžbe na dunjaluku kako nebi bio kažnjen odmah! Kada se izbjegne neki belaj, neki problem, nesreća, naš narod ima običaj kazati: “negdje si dobre sadake udijelio!” Pa zbog toga udijelimo na Allahovom putu i zanijetimo da to udjeljivanje čuva nas, naše porodice, naše drage osobe. Znači jedna od koristi i vrijednosti jeste zaštita na ovom i na budućem svijetu. Jer doista sve ono što udijelimo bit će i jasan dokaz za nas na Sudnjem danu!

Muhammed, alejhisselam, kaže: “Čuvajte se Vatre, pa makar i sa pola hurme.”

Dok imam Buharija bilježi hadis Adija b. Hatima kojeg on prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojem je rekao: “Svaki od vas će stati pred svoga Gospodara, tada između Njega i vas neće biti zastora niti prevodioca koji će prevoditi. Allah će upitati roba: “Zar ti nisam dao imetak?” “Jesi!” “Zar ti nisam poslao poslanika?” “Jesi!” Čovjek će tada pogledati desno i ugledati vatru, pa će baciti pogled na lijevu stranu i vidjeti vatru! Zato neka se svako od vas zaštiti od Vatre pa makar sa pola hurme, a ako ni to ne nađe onda lijepom riječi.“

Ne smijemo zanemariti ni onaj trun dobra kojeg učinimo na Allahovom putu, jer možda baš ta mrvica bude razlogom da dobijemo “štit od Džehennema i ključeve od  Dženneta!”

Zatim, čovjek vjernik mora da zna, udjeljivanje na Allahovom putu NIKAKO ne umanjuje njegov imetak! Mora da zna da je to jedan od načina da se dobije veća opskrba i još veći imetak i bereket u njemu.

Onaj ko malo da, Allah će njemu dati mnoge više, jer su kod Njega riznice nebesa i Zemlje.

Najbolja investicija gdje čovjek može da uloži, jeste uložiti u neki hajrat na Allahovom putu. I doista će plodove toga pronaći i uvidjeti na ovom i na budućem svijetu!

U hadis kudsijju kojeg prenosi Ebu-Hurejre r.a. Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: „O sine Ademov! Udijeli, pa ću i Ja tebi udijeliti!” (Buharija) 

Draga moja braćo i poštovane sestre, naše majke!

Allah Uzvišeni u Kur'anu kaže:

ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفُورُ

Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji prašta. El-Mulk, 2.

Doista nam je Uzvišeni Allah podario mnogobrojne blagodati, kao i imetak, da bi nas iskušao ko će od nas bolje postupati. A jedan od najboljih načina da se čovjek zahvali na blagodati imetka jeste da ga udjeljuje na Allahovom putu.

Oni koji ne mogu činiti dobročinstvo svojim imetkom zato što su iskušani time, neka budu strpljivi i zahvalni Allahu, a doista Allah najbolje zna sta je dobro za nas.

Ali i oni doista mogu dijeliti na Allahovom putu. Osmjeh je sadaka, lijepa riječ je sadaka. Činimo dobročinstvo svojim imetkom, lijepom riječi, iskrenim savjetom, osmjehom, prijateljskim druženjem i pomaganjem.

Svoje obraćanje završit ću hadisom u kojem se kaže: “Svako jutro osvanu dva meleka koji uče dove. Jedan melek kaže: Allahu moj, upropasti imetak onoga koji škrtari i ne udjeljuje! Drugi kaže ovako: Allahu moj, nadoknadi i daj berićet u imetku onoga koji dijeli!”

Draga moja braćo i sestre! Udjeljivanje je put koji  vodi do Dženneta. I doista onoga koji bude udjeljivao Allah će staviti u Svoj hlad na Dan kada drugog hlada neće biti.

Molimo Allaha Uzvišenog da nam ojača iman, da budemo bolji insani i da naš post i naše ramazanske ibadete ukabuli i u naša dobra djela upiše. Amin!

Amir-ef. Jagodić, imam u džematu Brateljevići

Također pogledajte

Prvi dan Kurban-bajrama u utorak, 20. jula

Prema takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Kurban-bajram je u utorak, 20. jula …