RAMAZANSKI DERS – Zekat i sadekatul-fitr daju se u Bejtul-mal

Svaka zahvala pripada Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg Poslanika i miljenika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, na drugove ashabe, na sve šehide, na sve evlije, na sve vakife i na sve muslimane širom svijeta. Amin!

Hvala Allahu, dž.š., koji je uslišao naše dove koje smo u prethodnim mubarek mjesecima učili pa smo dočekali i ovaj Ramazan– ALLAHUMME BARIK LENA FI REDŽEBE VE ŠA'BANE VE BELIGNA RAMADAN –Allahu blagoslovi nam mjesec Redžeb i Ša'ban i daj da živi dočekamo Ramazan!

Draga braćo i cijenjene sestre, u mjesecu Ramazanu postom svoja srca čistimo od svih loših osobina i navika. Još jedan ibadet, pored posta koji nas vodi ka tom cilju u mjesecu Ramazanu je zasigurno i zekat. Davanjem zekata ne samo da čistimo svoje srce od šrtosti i pohlepe, isto tako čistimo i svoj imetak! Iako se trudimo da svoj imetak zaradimo na halal način, može se desiti i da nesvjesno u svoj imetak unesemo harama, nečega što je neko drugi stekao na haram način a mi to i ne znamo!  Pa tako Poslanik, a.s., govoreći o imetku koji je stečen klađenjem poredi sa krvi koja sve drugo opogani što dođe u dodir sa njom.

Kako bi pravilno očistili svoj imetak nužno je da ovaj propis i strogu Božiju obavezu izvršavamo na pravilan način a jedini ispravan način je –izdvajanje zekata u zajedniči fond Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koji se zove – Bejtul-l-mal.

Ono što moramo znati jeste da je i Poslanikova, a.s., praksa bila da se zekat sakuplja u jedan fond Bejtu-l-mal iz kojeg fonda su se sredstva izdvajala posebnim kategorijama. Te kategorije je Allah, dž.š., jasno naveo u Kur'anu, u 60. Ajetu sure Et-Tevbe:

„Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga sakupljaju, i onima čija srca treba pridobiti i za otkup iz robstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku-namjerniku. Allah je odredio tako! – A Allah sve zna i mudar je.“

Ovim Kur'anskim ajetom date su smjernice za djelovanje muslimanske zajednice u pogledu raspodjele zekata. Oni koji kritikuju davanje zekata u Bejtu-l-mal povode se argumentom da zekat pripada isključivo siromasima i da je time uzurpiran hak siromasima. Međutim, čitajući ovaj ajet iz Časnog Kur'ana možemo zaključiti da to nije jedina kategorija ljudi koji imaju pravo na zekat. Ono što moramo znati i što je ključno u ovome, draga braćo i cijenjene sesre, je da upravo prema ovim kategorijama i prema riječju Božijem i u Islamskoj zajednici u Bosni i Heregovini se zekat sakuplja i raspodjeljuje.

Međutim, pored ovih kategorija koja su spomenuta u Kur'anu još jedna praksa koja je veoma važna i po kojoj je postupao i Poslanik, a.s., i po čijoj praksi i fetvi jednog od najvećih bosanskohercegovačkih alima svih vremena Husein ef. Đoze, i danas postupa Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je prikupljanje zekata u državni fond Bejtu-l-mal.

Fetva koju je donio Husein ef. Đozo je i dan danas na sanzi. Tu fetvu i danas potvrđuju i po njoj postupaju alimi i predvodnici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a naša dužnost je da je poštujemo i da se pokoravamo učenjacima.

To nam i Allah, dž.š., u Kur'anu naređuje ajetom: „O vjernici, pokoravajte se Allahu, i Njegovu Poslaniku, i vašim predstavnicima..“ (En-Nisa, 59.)

Prije samog ajeta o raspodjeli zekata Allah, dž.š., objavljuje ajet u kojem Poslaniku, Muhammedu, s.a.v.s., naređuje: „Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš…“

Naša ulema, naši predvodnici su sljedbenici Poslanika, s.a.v.s., i po automatizmu ova obaveza, ova naredba Allaha, dž.š., je indkiretno upućena njima te su i oni  dužni po njoj postupati.

Zekat je, draga braćo i cijenjene sestre, kičma i kostur naše Islamske zajednice, a Islamska zajednica nisu samo njeni službenici, to smo svi mi a zaista svako onaj ko napada instituciju zekata, napada i Islamsku zajednicu i sigurno joj ne želi dobro.

Važnost institucije Zekata i njegovu ulogu u opstanku Islamske zajednice znao je  najbolje i prvi halifa Ebu Bekr, r.a., koji je proglasio rat! Proglasio je rat ne samo onima koji ne daju zekat, nego i onima koji su odbili davati zekat u zajednički fond Bejtu-l-mal, smatrajući da oni sami trebaju odlučivati gdje će davati svoj zekat.

Draga braćo i cijenjene sestre, još jedna od blagodati davanja zekata a i sadekatu-l-fitra u fond Bejtu-l-mal, za nas vjernike, jeste u tome što breme odgovornosti skidamo sa vlastitih pleća i prebacujemo je na instituciju. Mi kao vjernici, imamo obavezu da izdvojimo sredstva zekata i sadekatu-l-fitra a nadležna tijela imaju obavezu ta sredstva čuvati i pravilno raspodijeliti u svrhe koje je Allah, dž.š., Kur'anom odredio.

Običnu sadaku mi možemo dati kome hoćemo i koliko hoćemo. Tu nema grijeha! Ali kada je u pitanju zekat i sadeaktu-l-fitr tu možemo itekako pogriješiti! Koliko puta smo bili svjedoci da ljudi u nekom mjestu davaju sadekatu-l-fitr osobama koja i nemaju status siromaha i koji imaju redovna mjesečna primanja? Čak smo i svjedoci davanja sadekatu-l-fitra bližnjoj rodbini! Najvažnije što moramo znati, kada je u pitanju ova naša stroga obaveza je, da pogrešnim izvršavanjem ove obaveze musliman riskira da onečisti svoju imovinu i da dovede u pitanje i ugrozi svoj post!

Ličnim izdvajanjem zekata i sadekatu-l-fitra možemo siromašnog obezbijediti tokom jedne noći ili mjeseca, dok izdvajanjem svojih sredstava u fond Bejtu-l-mal, svojim doprinosom stvaramo priliku da osiguramo brigu za naše siromašne tokom cijele godine što upravo i čini naša Islamska zajednica. Zaista su velike blagodati i koristi izdvajanja zekata i sadekatu-l-fitra u zajednički fond Bejtu-l-mal, stoga slijedimo ovu praksu uz nijet da steknemo Allahovo, dž.š., zadovoljstvo i nagradu!

Molim Uzvišenog Allaha, dž.š., da nagradi sve one koji izvršavaju obavezu zekata i sadekatul fitra i da blagoslovi njih, njihove porodice i njihov imetak.

Amin ya Rabbel-alemin!

Melis-ef. Herić, imam u džematu Stupari

Također pogledajte

Instrukcija za bajram-namaz

Ovogodišnji Kurban-bajram je u utorak, 20.7.2021. godine.  Salavat i ezan za sabah-namaz počet će se …