RAMAZANSKI DERS – Sadaka u Ramazanu

Naša zahvala pripada samo Allahu dž.š. Stvoritelju svega, salavat i selam na miljenika i Poslanika Muhammeda s.a.v.s. na njegovu čestitu porodicu, plemenite ashabe i sve one kojima je šehadet u srcu.

Poštovana braćo i sestre, u ovim mubarek satima, dok iščekujemo iftar u ovom mubarek mjesecu Ramazanu, selamim sve vas koji nas slušate preko talasa radio Kladnja i pratite rad našeg Medžlisa i imama putem web i FB stranice Medžlisa Islamske zajednice Kladanj.

Današnja tema je aktivnost koju Bošnjaci njeguju kako žive na ovim prostorima, a posebno je izražena u ovom mubarek mjesecu, to je sadaka. Tema je bitna kako bismo razumjeli vrijednost sadake.

Uzvišeni Allah dž.š., kaže:

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍۢ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌۭ

 “Nećete ostvariti dobročinstvo sve dok ne budete davali od onoga što vam je najdraže”! (Ali Imran, 92.)

Riječ SADAKA dolazi od glagola sadaqa što znači potvrditi. Pod pojmom sadaka podrazumjeva se plemenito djelo učinjeno u ime Allaha, dž.š.

Sadaka je dakle potvrda našeg islama, imana i posebno ihsana.  Sadaqa je pored toga jedna, kako individualna, tako i društveno, džema'atska odgojna norma. Prava sadaqa je ona koja se učini za Allahovu ljubav i ne poprati pogovorom ili traženjem protuusluge. Nije i nemora biti samo materijalne prirode, može to biti lijepa riječ, savjet, utjeha, podsticaj na činjenja dobra, saučešće u bolu, zajednička podjela radosti i sl.

U Ahmedovom Musnedu prenosi se od Ebu Džurejja el-Džuhenija, radijallahu anhu, da je rekao: “Upitao sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, o dobrim djelima pa mi je rekao: ‘Ne potcjenjuj ništa od dobrih djela pa makar nekome dodao konopac ili remen za sandale, makar svojom kofom napunio kofu onome ko je potreban te vode, makar uklonio neku smetnju s puta ljudi, pa makar da svoga brata susretneš ozarenog lica i da ga poselamiš, i makar da razgovoriš onog ko se osjeća usamljenim na Zemlji.

Iz do sada pomenutog dolazimo do zaključka da sadaka nije samo materijalno davanje, sadaka je mnogo više, naročito ako imamo na umu da je Poslanik, s.a.v.s., rekao da je i lijepa riječ sadaka.

Sadaka je najbolje sredstvo kojim vjernik čisti svoje grijehe. Kada je Sufjan Es-Sevri, ugledao siromaha koji je došao da prosi na njegovim vratima, obradovao se i rekao: „Dobro mi došao onaj koji će očistiti moje grijehe!“ A El-Fudajl ibn Ijjad je imao običaj reći: „Kako su prosjaci samo dobri ljudi!? Oni nose naše opskrbe ka ahiretu bez ikakve naknade za to! Nose ih sve dok ih ne stave na vagu pred Uzvišenim Allahom!“

Sadaka oplemenjuje naše duše i čini da osjećamo unutrašnji mir i istinsko zadovoljstvo, a posebno kada se uspijemo oduprijeti šejtanu i činiti sadaku, a da niko ne zna da je činimo, što predstavlja dio ihsana, najvećeg stepena našeg vjerovanja.

Sadaku možemo i trebamo davati tokom cijele godine, ali posebno je lijepo da je činimo u Ramazanu, udjeljivanje u mjesecu ramazanu ima svoju posebnost, jer za udjeljeni imetak predstoji velika nagrada kod Allaha, dž.š.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je bio najdarežljiviji čovjek, a posebno je bio darežljiv u ramazanu i bio brži u činjenju dobra od poslanog vjetra. U jednom hadisu Vjerovjesnik, s.a.v.s., veli: “Najbolja sadaka je sadaka u ramazanu.” (Tirmizi)

Hasan el-Basri, rahimehullah, navodi: “Nisam vidio nesretnijeg u svom imetku od škrca. Cijeli život na dunjaluku posveti njegovom sakupljanju i na ahiretu polaže račun što ga nije udjeljivao. Na dunjaluku mu sigurnost imetka od eventualnog nestanka predstavlja trajnu brigu, zabrinutost i zaokupiranost. Na ahiretu mu od grijeha nema spasa. Na dunjaluku živi život siromaha, a na ahiretu polaže račun bogataša.”

Poslušajmo nekoliko primjera udjeljivanja prvih generacija muslimana

  • U vrijeme Omera, r.a., svijet je zadesila sušna godina i finansijski teško stanje. A jedna karavana iz Šama, koja se sastojala od hiljadu deva natovarenih raznom hranom i odjevnim predmetima, zaustavila se u Medini, kod Osmana, r.a. Trgovci su se utrkivali ko će prije doći do karavane i tražili su od Osmana, r.a., da im proda robu. On ih upita: “Koliko mi zarade nudite?” Oni odgovoriše: “Pet posto.” Osman reče: “Našao sam Onoga Ko će mi dati više.” Trgovci mu rekoše: “Ne znamo nikoga od trgovaca među nama ko će ti dati veći procenat.” Tada im Osman reče: “Našao sam Ko će mi dati za svaki dirhem sedam stotina dirhema, pa i više. Našao sam Uzvišenog Allaha kako kaže: ‚Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.‘ (Al-Baqara, 261.)

Možete li vi, o trgovci, ponuditi više od toga? O trgovci, uzimam vas za svjedoke da sam cijelu karavanu i sve ono što je na njoj – od pšenice, brašna, ulja, masla, odjeće i dr. – poklonio siromasima Medine. Ona je sadaka za siromašne muslimane!”

  • Pravedni vladar Omer bin Abdul-Aziz je tokom svoje vladavine naredio svim većim gradovima Šama da evidentiraju svakog slijepca, nepokretnog i onoga koji pati od hronične bolesti, te radi bolesti nije u mogućnosti da obavlja namaz. Odredio je vodiča za svaku slijepu osobu, a za svaku dvojicu hroničnih bolesnika odredio je čovjeka koji će se brinuti o njima. Zatim je naredio da se sačini spisak svih jetima, pa je za svakih pet jetima odredio osobu koja će ih paziti i ravnopravno se starati o njima. Također, naredio je davanje pomoći siromašnim neudatim ženama, i otvorio javnu kuhinju za sve siromahe, bijednike i putnike namjernike, obraćajući pažnju na kvalitet hrane.
  • Omer ibn Abdul-Aziz, r.a., je također jednom obaviješten da je jedan od njegovih sinova kupio prsten i ukrasio ga dragim kamenom koji je koštao hiljadu srebrenih dirhema. Napisao mu je i poslao pismo u kojem mu je rekao: “Obaviješten sam da si kupio dragi kamen za svoj prsten u vrijednosti od hiljadu srebrenih dirhema. Nego ti to odmah prodaj, i tim novcem nahrani hiljadu gladnih i siromašnih. Zatim kupi sebi željezni prsten i na njemu iskleši: ‚Smilovao se Allah onome koji zna koliko uistinu vrijedim!‘”

I za kraj imajmo na umu sljedeće, ako nekom kupite namirnice kao sadaku pa ta porodica sebi napravi jedan ili više iftara, spadate u kategoriju ljudi za koje je Allahov Poslanik, savs rekao: “Onaj ko pripremi iftar postaču imat će njegovu nagradu, a da se nagrada postača neće ništa umanjiti.“ (Nesai i Ahmed).

Neka nam tokom ramazana bude na umu ovaj hadis, rekao je Poslanik, savs,: “Ako musliman obuče siromašna muslimana, Allah će ga obući odjećom Dženneta, ako nahrani gladnog muslimana, Allah će njega nahraniti plodovima Dženneta, ako napoji žednog muslimana, Allah će njega napojiti sa zapačećenog džennetskog napitka.“ (Tirmizi)

Molimo Milostivog da nas učini od onih čija lijeva ruka ne zna šta udjeljuje desna, da nas učini od onih koji smiraj duše u ovim mubarek danima traže udjeljivanjem sadake.

Amin!

Džemal-ef. Hatamleh, imam u džematu Hadim Ali-pašine džamije

Također pogledajte

Predbajramska posjeta prihvatnom centru Duje

U subotu, 17. jula 2021. godine, koordinator sektora društvene brige Hazim-ef. Musić i imam Hadim …