Tuholj

IMAM DŽEMATA:

Hasib-ef. Šošić, sin Omerov, rođen je 08.09.1980. godine u Travniku.

Osnovnu školu sam završio u rodnom mjestu Voljavac, općina Gornji Vakuf. Nakon osnovnog obrazovanja upisao je  Karađoz-begovu medresu u Mostaru koju završava 2002. godine.

Dalje školovanje nastavlja na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, smjer imam,hatib i muallim.

Prvi radni angažman kao imam, hatib i muallim zasnovao je u džematu Šćipe, MIZ Prozor, gdje je istovremeno bio i vjeroučitelj u Osnovnoj školi Šćipe do 2006. godine. Nakon toga prelazi u džemat Garići, MIZ Kotor Varoš, i tu ostaje do 2014. godine.

U džematu Tuholj angažovan je od 2014. godine.

Trenutno je i koordinator sektora za društvenu brigu MIZ Kladanj.

Oženjen Mina-hanumom i imaju jedno dijete.

O DŽEMATU

Džemat Tuholj nalazi se 12 km zapadno od Kladnja. Put za Tuholj u dužini od 6 km odvaja se s desne strane puta za planinsko izletište Muška voda, u mjestu Brateljevići. Pripadaju mu zaseoci: Tuholj, Meškovići, Suljići, Goletići i Pauč. Džemat  ima 320  domaćinstava.

U džematu se nalazi stara i nova džamija. Stara džamija, prema kazivanju mještana izgrađena je prije 250 godina. Gradnja nove džamije započeta je 1987. godine, ali je dovršena tek  po završetku posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu. Još nije zvanično otvorena. Džamija je pokrivena crvenim crijepom na četiri vode i ima zidanu bijelu munaru s jednom šerefom.

Imami u ovom džematu bili su: Fadil ef. Šarić, Bećir ef. Šarić, Mumin ef. Šarić, Rasim ef. Šarić, Jasmin ef. Šarić, Almir ef. Selimović, Malik ef. Avdagić, Mustafa ef. Berbić i sadašnji imam Hasib ef. Šošić.

Vakufsku imovinu džemata, osim dvije navedene džamije, čine mektebi u zaseoku Pauč i Goletići, tri gasulhane, pet mjesnih mezarja i imamski stan, a u prizemlju imamskog stana mektebska učionica.

Među istaknute vakife džemata posebno se ističu hadžija Huso Šarić i Ferid Mešković  u periodu izgradnje džamije. U današnjem vremenu ima još vakifa u džematu, a među njima posebno se ističu: Hamza Šarić sa majkom Eminom Šarić, Ramiz Halilović, Hidajet Mešković, i drugi.

Vrijedno je spomenuti i rahmetli hadži Ibrahima Meškovića koji je četrdeset godina bio mujezin u džamiji. U džamiji se obavlja bešvakat, džuma namaz, bajram-namazi. Mektebska nastava se izvodi dva dana u sedmici, subotom i nedjeljom.